Anunturi scoli

H.C.A. nr 163, Modificare cifra scolarizare an scolar 2020-2021.

Documente atasate acestui articol:

Ateliere online pentru acreditare Erasmus+

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) organizează ateliere online de scriere pentru acreditare Erasmus+ ...cititi mai departe.

H.C.A. nr. 145 din 09.09.2020 cu privire la Modificare cifra scolarizare an scolar 2020-2021.

Documente atasate acestui articol:

Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2014-2020

În vederea constituirii listei de așteptare pentru cadrele didactice nerepartizate sau având norma didactica incompletă, solicitanții se vor putea înscrie accesând formularul de înscriere aici Lista posturilor pentru ședința din 10 septembrie 2020(conține date în curs de actualizare). Anunț privind desfășurarea ședinței. Lista posturilor disponibile pentru ședința de repartizare din 7 septembrie 2020. Planificarea orară a repartizării pe discipline. Lista posturilor disponibile pentru ședința de repartizare din 3 septembrie 2020. Planificarea orară a repartizării disciplinelor disponibile. Lista posturilor disponibile pentru etapa de repartizare din 26-27 august. Anunț privind orarul desfășurării ședinței publice din 26-27 august 2020. Lista posturilor ocupate/repartizate la data de 21 august 2020.(afișată astăzi 21.08.2020, ora 16). Anunț referitor la desfășurarea ședinței publice din 20 august 2020. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile pentru ședința de repartizare din 20 august 2020. Precizări privind desfășurarea ședințelor publice de repartizare a posturilor din perioada 20 august- 8 septembrie 2020. Lista cadrelor didactice care au solicitat repartizarea în baza notelor/mediilor obținute la concursurile naționale sesiunile 2014-2020.  Candidații au obligația de a verifica toate datele de înscriere care îi vizează și de a solicita, dacă e cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15,00 , pe adresa de e.mail cristi.miu@isjolt.ro. Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte și complete. In cazul în care nu vă regăsiți în listă, vă rog să verificați și lista cadrelor didactice propuse pentru repartizare prin continuitate la suplinire, deoarece înregistrarea vă permite și repartizarea în baza notelor din anii anteriori. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2019, 2018 sau 2017. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate, care au participat la concursul din 2019, 2018 sau 2017 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare. Dosarele se depun în perioada 9-16 iulie 2020,  în intervalul orar 10,00-15,00, la biroul managementul resurselor umane.

Anexa nr. 19 (modificată) ...cititi mai departe.

Detașarea la cerere pentru anul școlar 2020-2021

 • În vederea constituirii listei de așteptare pentru cadrele didactice nerepartizate sau având norma didactica incompletă, solicitanții se vor putea înscrie accesând formularul de înscriere aici
 • Lista posturilor pentru ședința din 10 septembrie 2020(conține date în curs de actualizare). Anunț privind desfășurarea ședinței.
 • LISTA cuprinzând punctajele cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific(punctaj), în timpul anului școlar 2020-2021, cu dosar depus în 2 septembrie 2020.
 • Lista actualizată cuprinzând punctajele cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific(punctaj). Lista posturilor disponibile pentru etapa din 24 august 2020(conține date în curs de actualizare).
 • Anunț privind ședința de soluționare a cererilor de detașare din 24 august 2020.
 • Lista cuprinzând punctajele cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific(punctaj). Eventualele contestații se pot depune la secretariatul ISJ Olt sau se pot transmite, însoțite de cartea de identitate, scanat, în format electronic, la adresa de e-mail cristi.balica@isjolt.ro, până luni 20 iulie 2020, ora 16.
 • Anexa nr. 19 (modificată) (calendarul mobilității personalului didactic) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. Dosarele se depun în perioada 9-16 iulie 2020,  în intervalul orar 10,00-15,00, la biroul managementul resurselor umane.
 • Model cerere de detașare prin concurs specific.
 • Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2020.
 • ...cititi mai departe.

  Hotărâre referitoare la aprobarea numărului de membri din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat – an școlar 2020-2021

  Documente atasate acestui articol:

  H.C.A. nr 134 din 02.09.2020. Modificare cifra de scolarizare- an scolar 2020-2021.

  Documente atasate acestui articol:

  Au fost publicate ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ

  Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul educatiacontinua.edu.ro ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19. ...cititi mai departe.

  Ministerul Educației și Cercetării lansează educatiacontinua.edu.ro, instrument online de informare privind reluarea activității în sistemul național de învățământ

  Ministerul Educației și Cercetării lansează portalul educatiacontinua.edu.ro, instrument online de informare, dedicat tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea în anul școlar/universitar 2020-2021, ca urmare a evoluției pandemiei de COVID-19. ...cititi mai departe.

  Ministerul Educației și Cercetării organizează o procedură de selecție pentru completarea Corpului de Experţi al Serviciului Control

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro