Anunturi scoli

Rezultate finale_Olimpiada de limba şi literatura română_etapa locală_16.02.2020

Documente atasate acestui articol:

CONCURSUL JUDEȚEAN DE MUZICĂ ȘI POEZIE ”CÂNTEC ȘI VERS DIN SUFLET DE COPIL!” EDIȚIA a II-a

Documente atasate acestui articol:

Rezultate finale_Olimpiada de lectură ,,Lectura ca abilitate de viață”- LAV, etapa județeană, 15.02.2020

Documente atasate acestui articol:

Olimpiada „Științele Pământului”

Etapa județeană a Olimpiadei Interdisciplinare „Științele Pământului” se va organiza în data de 29 februarie 2020 la Colegiul Național „Radu Greceanu”, Slatina. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

CONCURS JUDEŢEAN ,,BUCURIA PRIMĂVERII” EDIŢIA a II-a, 9 MARTIE 2020

Documente atasate acestui articol:

Ordin privind admiterea la invatamantul profesional de stat

Documente atasate acestui articol:

Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, ediția 2020

„Tinerii dezbat” este o olimpiadă națională care promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală și contribuie la formarea, dezvoltarea și exersarea competențelor de gândire critică și de comunicare rațională în spațiul public, precum și la formarea și dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice necesare tinerei generații pentru participarea activă la viața socială. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concursul național „Made for Europe”, 2020

În vederea valorizării și promovării experiențelor pozitive acumulate de unitățile de învățământ preuniversitar în derularea proiectelor finanțate prin programele europene din domeniul educaței și formării profesionale, Ministerul Educației și Cercetării lansează cea de-a XIV-a ediție a Concursului național „Made for Europe”. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Competiția națională „Școală Europeană”, ediția a XVII-a, 2020

Competiția națională „Școală Europeană” se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar care au fost și sunt implicate în programele europene în domeniul educației și formării profesionale. Valabilitatea certificatului „Școală Europeană” este de trei ani, după care școala trebuie să candideze din nou pentru un alt titlu. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizări_OLAV_2019-2020

 • Selecția participanților la Olimpiadă, indiferent de etapă, se face obiectiv, pe nivel, cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru și ale prezentului regulament specific.
 • Calificarea elevilor la etapa imediat următoare a olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 50 de puncte, cu excepția etapei internaționale a cărei organizare și desfășurare este reglementată prin regulament specific.
 • La etapa naţională a olimpiadei, vor participa câte 2 elevi din fiecare județ, câte 1 elev/nivel, în conformitate cu prevederile art.15 al Metodologiei-cadru, cu respectarea ierarhiei valorice și a punctajului minim prevăzut de prezentul regulament.
 • Pentru etapa națională a olimpiadei, se atribuie maximum 23 de locuri suplimentare pe nivel,                                               în ordinea descrescătoare a punctajelor, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/pe sector, pentru municipiul București și după calificarea participanților conform prevederilor art.7 alin.(1), din prezentul regulament specific.
 • La etapa județeană/ a sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru elevii care au obținut punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare, atribuite în conformitate cu prevederile alin.(3).
 • După finalizarea tuturor probelor Olimpiadei, comisia de organizare și evaluare/centrală va afişa rezultatele inițiale ale evaluării, în ordine alfabetică.
 • Rezultatele obținute de concurenți la probele scrise ale tuturor etapelor Olimpiadei pot fi contestate. Elevilor li se va aduce la cunoștință faptul că pot obține și punctaje inferioare în urma contestației, nu numai punctaje egale sau superioare celui inițial.
 • La toate etapele olimpiadei, pentru fiecare dintre cele două niveluri, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de fiecare concurent.
 • În situaţia punctajelor egale, prin decizie motivată, comisia aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare, pentru proba scrisă, pentru a se acorda câte un premiu/categorie:
 • ...cititi mai departe.

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro