Anunturi scoli

Apeluri pentru selectia cadrelor didactice pentru evaluarile nationale la cls.II-a si a VI-a 2014-2015

Documente atasate acestui articol:

Concurs chimie pentru gimnaziu

Intre 1 . 11. si 15. 11. 2014 se pot face inscrieri pentru concursul de chimie ”Noi și chimia?!”. Detalii despre concurs si inscriere se gasesc la adresa ...cititi mai departe.

Anunt – Procedura privind acordarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a contravalorii în lei a 150 de euro

Procedura privind acordarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a contravalorii în lei a 150 de euro, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, în cadrul Programului Operaţional Sectorial privind Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), pentru programul privind „Dezvoltarea carierei didactice”, va fi declanşată, la nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, după publicarea Normelor metodologice. ...cititi mai departe.

MANAGER PROIECT – Curs pentru pregatirea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar

După reluarea cu succes a modulului Competențe informatice, Universitatea Româno-Americană din București continua seria cursurilor de formare adresate personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, desfășurate anterior în cadul proiectului cu titlul Optimizarea sistemului de învăţământ prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63641, implementat în perioada 01.10.2010 – 30.09.2013, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov. Cursurile organizate sunt autorizate CNFP și ANC, beneficiază de un total de 97 de credite profesionale transferabile și vor continua cu modulul Manager proiect programat să înceapă în data de 16.11.2014. Acest al doilea modul – Manager proiect, beneficiază de 18 credite profesionale transferabile, va avea o durată de 64 ore de pregătire și se va desfășura în perioada 16.11.2014 – 14.12.2014. Următoarele module de curs propuse sunt: Competențe în comunicare (Comunicare în limba oficială), Managementul resurselor umane, Competențe soociale și civice, fiecare beneficiind de câte 18 credite profesionale transferabile. Înscrierea candidaților se face pană la data de 14.11.2014, în intervalul orar 09.00-16.00, la sediul Universității Româno-Americane din Bulevardul Expoziției, Nr.1B, Sector 1, cod 012101, București. ...cititi mai departe.

Informatii deplasari tabere si locatii DJTS

In atentia directorilor

Va trimit adresa MEN care trebuie diseminata in unitatile scolare privind deplasarile elevilor si actele necesare acestora.

Documente atasate acestui articol:

Gala Nationala a Societatii Civile Tinere din Romania- in atentia ddirectorilor si a consilierilor educativi

Buna ziua! Va rog  sa diseminati informatiile primite din adresa MEN catre consiliiel elevilor, cadrele didactice care au avut si au desfasurat  proiecte bune  cu impact la nivel national. ...cititi mai departe.

Cursuri pentru profesori de gimnaziu, liceu, consilieri scolari

 Stimati consilieri educativi!

Va trimit invitatia de a va inscrie la cursuri necesare activitatii nonformale ,cursuri care se deruleaza atat pe platforma online cat si fata in fata la Craiova in perioadele mentionate. Cursurile sunt gratuite. ...cititi mai departe.

Proiect prefectura Olt- Lectii de sanatate- 2014-2015

In atentia directorilor  unitatilor scolare din municipiul Slatina si zonele apropiate

In anul scolar 2014-2015, se va derula in unitatile scolare din municipiul Slatina cu invatamant primar si gimnazial, un proiect initiat de prefectura Olt numit ,,Lectii de sanatate,,, desfasurat in parteneriat cu DSP Olt, DSV Olt si ISJ Olt. Acesta consta in activitati desfasurate in fiecare zi de joi, intre orele 11-12 pentru clasele III-IV si 12-13, pentru clasele V-VIII din unitatile scolare planificate. Vor participa la activitati persoane desemnate de DSP Olt si DSV Olt, respectiv d-na Meleru Viorica si d-na Cojocaru. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Actiune umanitara la CC”Eugen Ionescu” Slatina pentru o eleva de la CNV”N.Titulescu”

In atentia directorilor unitatilor scolare din municipiul Slatina

Va rog  sa  sprijiniti aceasta actiune cu elevi/parinti sau alte persoane care sa participe la spectacolul organizat miercuri 22.10.2014 la Centrul Cultural Eugen Ionescu Slatina de catre unitati scolare din municipiul Slatina. ...cititi mai departe.

Coperta proiectelor nationale,interjudetene/regionale,judetene

In atentia cadrelor didactice coordonatoare de proiecte educative

Va rog sa atasati in fata  formularului de aplicatie pentru calendarele nationale, interjudetene, regionale si judetene modelul de coperta pe care il veti completa pentru proiectele ce urmeaza a fi inscrise in calendare pentru anul 2014-2015. ...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro