Anunturi scoli

Selecție grup țintă în cadrul proiectului „Evaluare națională la standarde europene”

Documente atasate acestui articol:

LEGISLATIE AFERENTĂ MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC 2015-2016

1. OMEN nr. 5108/12.12.2014 pentru modificarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Adresa – Camere de supraveghere

Documente atasate acestui articol:

Ordinul M.E.N.nr.4894/10.11.2014 privind aprobarea “Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi de la bugetul de stat şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015-2016”

Documente atasate acestui articol:

Regulament specific Olimpiada Lectura ca abilitate de viata

Concurs National interdisciplinar- Dragasani

Evaluare chimie

Evaluarea standardizată cu subiecte unice la nivel de județ, pentru chimie, se va desfășura in perioada următoare.
Fiecare profesor poate folosi subiectele fie pentru o evaluare periodică, fie pentru teza semestrială. In urma acestor teste, vă rog ca in termen de 3 săptămâni să prezentați un scurt raport cu numărul de clase care au susținut testul și rezultatele obținute pe clase si tranșe de medii, pentru fiecare liceu. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Modificare data cerc pedagogic consilieri educativi- Corabia si Caracal

   In atentia consilierului educativ  din scolile zonelor Corabia si Caracal

  Datele cercurilor pentru consilierii educativi din zonele mentionate se vor modifica asftel din motive obiective: ...cititi mai departe.

Evaluare biologie, cls. aXI-a și aXII-a

Evaluarea standardizată cu subiecte unice la nivel de județ, pentru biologie, se va desfășura in perioada următoare.
Fiecare profesor poate folosi subiectele fie pentru o evaluare periodică, fie pentru teza semestrială. In urma acestor teste, vă rog ca in termen de 3 săptămâni să prezentați un scurt raport cu numărul de clase care au susținut testul și rezultatele obținute pe clase si tranșe de medii, pentru fiecare liceu. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

CERCUL LABORANȚILOR

        Vineri- 21 noiembrie 2014,  ora 9,  la ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ,,GHEORGHE MAGHERU” CARACAL,  va avea loc: CERCUL METODIC AL LABORANŢILOR ŞCOLARI DIN JUDEŢUL OLT. Prezenţa este obligatorie.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro