Categorii

Anunturi scoli

Programarea inspecțiilor de specialitate la Examenul Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2022

Calendarul cercurilor pedagogice ale Inspectoratului Școlar Județean Olt. An școlar 2021/2022, semestrul I, 15.11-19.11.2021

Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2022-2023. Pe site-ul MEC a fost publicat Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021. Metodologie mobilitate personal didactic 2021-2022. Metodologie concurs ocupare posturi la nivelul unității de învățământ. Legea nr. 185/20.08.2020. Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. OMEC nr. 4549/17.06.2020 privind suspendarea pe toată durata stării de alertă, a activităților privind mobilitatea personalului didactic. Pe site-ul MEC a fost publicată actualizarea calendarului mobilității personalului didactic. Precizări privind constituirea normei de predare în anul școlar 2020-2021.

Structura ...cititi mai departe.

P.O. privind stabilirea CDȘ la nivelul unității școlare și avizarea proiectelor de programe pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii pentru anul școlar 2022/2023

Definitivat_2022_Rezultatele verificării dosarelor de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ,sesiunea 2022

Lista unităților de învățământ preuniversitar din județul Olt în care funcționează formațiuni de studiu cu activitate online 14.10.2021

Lista unităților de învățământ preuniversitar din județul Olt în care funcționează formațiuni de studiu cu activitate online în data de 14.10.2021 ...cititi mai departe.

Formațiuni de studiu cu activitate online_12.10.2021

Lista unităților de învățământ preuniversitar din județul Olt în care funcționează formațiuni de studiu cu activitate online în data de 12.10.2021. ...cititi mai departe.

Rezultate finale metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Olt pe compartimente_2021

Rezultate finale metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Olt pe compartimente_2021

Formațiuni de studiu cu activitate online_08.10.2021

Lista unităților de învățământ preuniversitar din județul Olt în care funcționează formațiuni de studiu cu activitate online, în data de 08.10.2021 ...cititi mai departe.

Selecție metodiști 2021_rezultate proba scrisă

Selecție metodiști 2021_rezultate proba scrisă

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro