Reţea şcolară, plan de şcolarizare

OMENCS nr.5777/2016 referitor la Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018

Documente atasate acestui articol:

Precizări acte studii promoţia 2017.

Documente atasate acestui articol:

Informatii completare diplome de bacalaureat.

Documente atasate acestui articol:

Nota – completare registrul matricol

Documente atasate acestui articol:

modelul-tip de adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat

Documente atasate acestui articol:

Regulamentul privind regimul acteler de studii – ordinul 3844/2016.

Documente atasate acestui articol:

Adresa completare foi matricole.

Documente atasate acestui articol:

Nota – acte studii.

Documente atasate acestui articol:

ORDIN NR.5565 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar

Documente atasate acestui articol:

Nota nr.490/24.03.2016 cu privire la actele de studii promoţia 2016

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro