Reţea şcolară, plan de şcolarizare

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.182

Documente atasate acestui articol:

Hotărâre Consiliul de Administraţie Nr.181

Documente atasate acestui articol:

Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national.

Documente atasate acestui articol:

Adresa I.S.U.Olt

Reţea şcolară 2017-2018

Documente atasate acestui articol:

OMENCS nr.5777/2016 referitor la Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018

Documente atasate acestui articol:

Precizări acte studii promoţia 2017.

Documente atasate acestui articol:

Informatii completare diplome de bacalaureat.

Documente atasate acestui articol:

Nota – completare registrul matricol

Documente atasate acestui articol:

modelul-tip de adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro