Reţea şcolară, plan de şcolarizare

Hotărârea C.A. nr.560 din 26.08.2919, cu privire la modificarea cifrei de şcolarizare.

Documente atasate acestui articol:

Precizari completare Diplome de Bacalaureat.

Documente atasate acestui articol:

O.M.E.N. 4276/14.06.2019 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii.

Documente atasate acestui articol:

Reţea Şcolară 2019-2020

Documente atasate acestui articol:

OMEN 3767 privind modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr.5235/2018 .

Documente atasate acestui articol:

OMEN 3667 si 3668 – pentru aprobarea Procedurii privind acordul ARACIP.

Documente atasate acestui articol:

Metodologia de fundamentare a cifrei de scolarzare 2019-2020

Documente atasate acestui articol:

NORME aprobate prin Ordinul nr. 4511 din 2017- Casarea sigiliilor

Documente atasate acestui articol:

Hotararea nr.412 din 27.09.2018 -Modificarea cifrei de scolarizare.

Documente atasate acestui articol:

Hotararea C.A. nr.409 – modificarea cifrei de scolarizare.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro