Administrativ

Acte normative de modificare a Legii educatiei nationale, nr. 1/2011.

 • Legea nr. 140/2016 privind modificarea art. 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
 • Legea nr. 141/2016 privind modificarea art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Noua legislatie privind achizitiile publice.

 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
 • HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 • LEGE Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Informatii completare diplome de bacalaureat.

  Documente atasate acestui articol:

  Nota – completare registrul matricol

  Documente atasate acestui articol:

  Adresa Evaluarea cadrelor didactice

  Documente atasate acestui articol:

  modelul-tip de adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat

  Documente atasate acestui articol:

  Regulamentul privind regimul acteler de studii – ordinul 3844/2016.

  Documente atasate acestui articol:

  Adresa completare foi matricole.

  Documente atasate acestui articol:

  Nota – acte studii.

  Documente atasate acestui articol:

  ORDIN NR.5565 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro