Categorii

Juridic

Ordinul MENCS 5819/13.12.2016

Ordinul MENCS 5819/13.12.2016,  privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Decizie suspendare cursuri_11.01.2017

Documente atasate acestui articol:

O.M.E.N. nr. 3044/06.01.2017 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5080/31.08.2016

Documente atasate acestui articol:

Acte normative de modificare a Legii educatiei nationale, nr. 1/2011.

 • Legea nr. 140/2016 privind modificarea art. 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
 • Legea nr. 141/2016 privind modificarea art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Noua legislatie privind achizitiile publice.

 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
 • HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 • LEGE Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Noul ROFUIP.

  Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, anexa la O.M.E.N. nr. 5.115/2014.

  Documente atasate acestui articol:

  OMEN 4619 de aprobare a metodologiei de functionare a CA al unitatilor de invatamant preuniversitar

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro