Casa Corpului Didactic Olt – anunț privind constituirea corpului de formatori și elaborarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2017 – 2018

În vederea constituirii corpului de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 2017 – 2018, Casa Corpului Didactic Olt organizează, în perioada 01.09.2017 – 04.09.2017, selecția formatorilor și a programelor de formare. În acest scop sunt invitate să participe la selecție cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Olt care îndeplinesc condițiile din Apel. 
 

Cadrele didactice interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • studii universitare cu diplomă de licență și/sau master;
  • cel puțin gradul didactic II;
  • demonstrează deținerea de competențe în domeniul tematic al programului de formare;
  • deține certificat de formator;
  • vechime de minim 6 ani în învățământ;
  • calități de comunicare, adaptabilitate la lucrul în echipă;
  • abilități practice de operare pe calculator;
  • programul de formare propus corespunde criteriilor de calitate.

Procedura și calendarul de selecție:

–      28.08.2017 – lansarea Apelului de selecție;

–      01.09.2017 – 04.09.2017 – înscrierea candidaților;

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

–      Scrisoare de intenție (semnată)

–      CV Europass (semnat pe fiecare pagină);

–      Documente justificative: diploma de licența și/sau master, certificat de obținere a ultimului grad didactic/titlu științific de doctor, certificat de formator, alte documente care atestă competențe în domeniul tematic al programului de formare;

–      Anexa 1 – programul de formare propus (atașament).

Cadrele didactice interesate vor transmite documentele solicitate exclusiv în format electronic: scanate și salvate în format PDF într-un singur document (documentul va fi salvat cu numele candidatului, în titlul mesajului se va preciza: Selecție formatori 2017-2018), la adresa ccdolt@yahoo.com, până în data de 04.09.2017, ora 16:00.

–      05.09.2017 – selecția candidaților;

–      05.09.2017 – publicarea rezultatelor selecției.

Informații suplimentare: Marilena Donciu, prof. metodist CCD Olt – 0726.229.366;

                                              Cristina Mihuț, prof. metodist CCD Olt – 0744.330.169.

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro