Cadru normativ pentru buna organizare a activitatii in anul scolar 2016-2017

In atentia consilierilor educativi/profesorilor diriginti/cadrelor didactice

In anul scolar 2016-2017,organizarea procesului de invatamant are loc conform urmatoarelor acte normative:

  1. OMENCS nr.4577/20.07.2016 privind structura anului scolar 2016-2017,
  2. Regulamente,metodologii specifice,curriculum specific activitatii de consiliere si orientare/dirigentie si activitati educative scolare si extrascolare;
  3. OMECS nr. 5132/2009 privind activitatile specifice functiei de diriginte;
  4. OMECTS nr. 3035/2012 privind metodologia cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative;
  5. OMENCS nr.3637/2016-pentru aprobarea conditiilor de organizare a taberelor,excursiilor;
  6. Perfectionarea cadrelor didactice-curs acreditat” Educatia non-formala”-60 ore/15 credite,aprobat prin OM nr. 3736/24.04.2015,destinat cadrelor didactice ,organizat de CCD OLT.

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro