C.C. D. Olt organizează, gratuit, cursuri de formare continuă privind prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii

Casa Corpului Didactic- Olt organizează în perioada februarie-iunie 2015, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, cursuri de formare continuă privind prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, în scopul asigurării sustenabilităţii proiectului POSDRU/91/2.2/S/62423 „Educația este calea spre răspunsul la toate întrebările”.

• Grup- ţintă : 150 cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Olt/ 6 grupe a câte 25 formabili;
• Scop: Formarea competenţelor privind combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi abilitarea formabililor de a aplica un set de activităţi în vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare şi prevenirea eşecului şcolar;
• Obiective: Dezvoltarea abilităţilor privitoare la stilul de viaţă sănătos, managementul învăţării, managementul conflictului, exerciţii de energizare, dezvoltarea inteligenţei emoţionale, dezvoltarea creativităţii, comunicare şi relaţionare interpersonală, autocunoaştere şi dezvoltare personal;
• Durata cursului: 32 h
• Modulele abordate: 4h/ modul
 Stilul de viaţă sănătos
 Managementul învăţării
 Managementul conflictelor
 Exercitii de energizare
 Dezvoltarea inteligenţei emoţionale
 Dezvoltarea creativităţii
 Comunicare şi relaţionare interpersonală
 Autocunoaştere şi dezvoltare personală
• Curriculum-ul programului
 Activităţi: Cursuri face to face, studiu individual, transfer de bune practici
 Calendarul programului : Vineri: 14,00- 18,00
Sâmbăta: 9,00-17,00
Duminica: 9,00-13,00

 Modalităţi de evaluare: Teste de evaluare; Portofoliu
 Certificare: Adeverinţe
 Înscrierile se fac la sediul Casei Corpului Didactic- Olt, în limita locurilor disponibile.

Alte articole din categoria - Stiri si noutati

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro