Articole scrise de ‘Juridic’

Acte normative de modificare a Legii educatiei nationale, nr. 1/2011.

 • Legea nr. 140/2016 privind modificarea art. 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
 • Legea nr. 141/2016 privind modificarea art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Noua legislatie privind achizitiile publice.

 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
 • HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 • LEGE Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  OMENCS nr. 4.577/2016 privind structura anului scolar 2016 – 2017

  Documente atasate acestui articol:

  Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de inspector scolar la Inspectoratul Scolar Judetean Olt

  Documente atasate acestui articol:

  Consurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Olt, precum și a funcției vacante de director la Casa Corpului Didactic Olt.

  Doasarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5557/07.10.20111, cu modificările și completările ulterioare, se depune, în perioada 25 martie – 05 aprilie 2015, de luni până joi în intervalul orar 9,00-16,00, iar vineri în intervalul orar 9,00-13,00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt. ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Noul ROFUIP.

  Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, anexa la O.M.E.N. nr. 5.115/2014.

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro