Articole scrise de ‘Inspector resurse umane’

Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

1. Anunt privind desfășurarea ședinței publice din data de 5 mai 2015, la C.N. “Ion Minulescu” Slatina.

2. Precizări generale.

3. Model cerere privind titularizarea cf. art. 253 din Legea nr.1/2011, adresată I.Ș.J. Olt. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2015

1. Anunț  privind desfășurarea ședinței publice de pretransfer consimțit din data 17. 04.2015

2.Lista finala a punctajelor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2015

    Anunt privind desfăşurarea şedinţei publice din 17 martie 2015.

1. Lista punctajelor cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Completarea normei didactice la nivelul I.Ș.J. Olt- sesiunea 2015

Anunt referitor la sedinta publica din 23 februarie 2015.

1. Precizari referitoare la completarea normei didactice de predare/invatare/evaluare pentru cadrele didactice titulare, la nivelul ISJ Olt ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

In atentia directorilor unitatilor de invatamant- mobilitate personal an scolar 2015-2016

1. Adresa I.S.J. Olt nr. 127/12.01.2015 privind activitatile desfasurate la nivelul unitatilor de invatamant referitoare la incadrarea si mobilitatea personalului didactic titular in perioada 5 ianuarie- 20 februarie 2015. ...cititi mai departe.

LEGISLATIE AFERENTĂ MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC 2015-2016

1. OMEN nr. 5108/12.12.2014 pentru modificarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014. ...cititi mai departe.

CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTATE ÎN TIMPUL ANULUI ŞCOLAR 2014-2015

 

1. Lista actualizată a posturilor publicate in vederea ocupării prin concurs la nivelul unităților de învățământ (11 mai 2015)

2.  Lista actualizată a posturilor publicate in vederea ocupării prin concurs la nivelul unităților de învățământ (21 aprilie 2015) ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DETAŞARE LA CERERE

1.Şedinţa publică de soluţionare a cerererilor de:

  • Completare a normei didactice(numai pentru cadrele didactice titulare);
  • Detaşare în interesul învăţământului pentru retrângere de activitate nesoluţionată;
  • Detaşare la cerere prin concurs sau prin punctaj;

va avea loc în data de 27 august 2014 la sala de şedinţe din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, începând cu ora 900. ...cititi mai departe.

OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CU PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT PRIN PLATA CU ORA

1. Anunţ referitor la şedinţa de ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată, organizată la nivel judeţean, în data de 8 septembrie 2014. ...cititi mai departe.

PROBE PRACTICE/ORALE

 1. Anunţ referitor la susţinerea probelor practice/orale, stabilite în calendarul mobilităţii personalului didactic în data de 25 august 2014, în atenţia candidaţilor participanţi la etapa de detaşare la cerere/în interesul învăţământului sau a candidaţilor participanţi la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013, 2012. ...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro