Articole scrise de ‘Inspector resurse umane’

Revizuirea deciziilor personalului didactic titular- 2016

 • Model cerere revizuire document numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular.
 • Adresa I.Ș.J. Olt privind procedurile de revizuire a documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular.
 • ...cititi mai departe.

  Constituirea proiectului de încadrare- 2016-2017

 • Adresa I.S.J. Olt nr. 20/05.01.2016 privind activităţile referitoare la mobilitatea personalului didactic desfăşurate la nivelul unităţilor de învăţământ în perioada 11 ianuarie- 5 februarie 2016
 • Fisa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2016.
 • Planificarea prezentării documentelor prevăzute în anexele 2-8 ale proiectului de încadrare 2016, în cadrul comisiei de mobilitate a I.Ş.J. Olt, de către directorii unităţilor de învăţământ. În cazuri justificate, documentele solicitate pot fi prezentate în perioada 9-12 februarie 2016.
 • Cererea privind întregirea normei didactice adresată conducerii unităţii de învăţământ. Termen de depunere- până la 25 ianuarie 2016.
 • ...cititi mai departe.

  Repartizări în timpul anului şcolar 2015-2016

  În cadrul acestui subiect, vor fi afişate în timp real, repartizările posturilor/catedrelor vacante/rezervate apărute în timpul anului şcolar 2015-2016. Eventualele contestaţii referitoare la repartizările efectuate în cadrul comisiei de mobilitate a I.Ş.J. Olt se vor putea depune la compartimentul managementul resurse umane al I.Ş.J. Olt, în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea repartiţiei, în conformitate cu prevederile art.106 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din anul şcolar 2015-2016, anexă la OMEN nr. 4895/2014. ...cititi mai departe.

  Posturi vacante_rezervate_apărute pe parcursul anului școlar

  ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR UNITĂȚILOR ȘCOLARE

  În folderele atașate găsiți documentația necesară publicării și ocupării prin concurs a posturilor apărute pe parcursul anului școlar 2015-2016 ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor organizat la nivel judeţean

  Lista posturilor disponibile pentru sedinta comisiei de mobilitate a ISJ Olt din data de 10.09.2015.

  1.   Rezultate contestații

  2.  Rezultate obținute la examenul pentru ocuparea posturilor/catedrelor, de catre cadre didactice cu studii necorespunzătoare (NECALIFICAȚI)  ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Repartizarea candidaţilor participanţi la concursul de titularizare- sesiunea 2015, 2014/2013, 2012, 2009-2011

  Şedinţa publică din data de 9 septembrie 2015 va avea loc în sala de festivități a Colegiului Național “Ion Minulescu” Slatina. Pentru detalii cititi aici. Lista actualizată a posturilor se poate descarca de . ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Detașarea personalului didactic titular în anul școlar 2015-2016

  Ședința publică de soluționare a cererilor de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată și de detașare la cerere va avea loc în sala de festivități a Colegiului Național “Ion Minulescu” Slatina, începând cu ora 9,00. ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

  1. Precizări legislative((Extras din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, anexă la O.M.E.N. nr. 4895/10.11.2014). ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar- sesiunea 2015

  II. PROBA SCRISĂ DIN 15 IULIE 2015

  1. Lista finală, după soluţionarea contestațiilor, cuprinzând rezultatelor candidaților participanți la proba scrisa a concursului(afișată astăzi 24 iulie 2015) poate fi vizualizată aici sau se poate descărca de aici.   ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Gradaţii de merit 2015

  Lista finală a punctajelor, după soluţionarea contestaţiilor şi rezultatele concursului pentru acordarea gradatiei de merit, sesiunea 2015, validate în consiliul de administraţie al ISJ Olt din 27 mai 2015: ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro