Articole scrise de ‘Inspector resurse umane’

Repartizarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2016-2017

1. Model de cerere tip pentru încadrarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2016-2017.

2. Precizări metodologice privind încadrarea în regim plata cu ora valabile în anul şcolar 2015-2016. ...cititi mai departe.

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2016

 • Cadrele didactice cu restrângere de activitate nesoluţionată sau aflate în situaţia de completare a normei didactice, se vor putea prezenta la toate şedinţele publice organizate pentru repartizarea candidaţilor la concursul naţional sau judeţean, cererile acestora fiind soluţionate cu prioritate. Detalii despre datele şi organizarea şedinţelor publice urmăriţi în articolul “Repartizarea candidaţilor participanţi la concursul de titularizare- sesiunile 2010-2016”.
 • Şedinţa publică de soluţionare a restrângerilor de activitate va avea loc in data de 22 martie 2016, începând cu ora 10,  la sediul ISJ Olt.
 • Lista punctajelor cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate. Contestaţiile la punctajele acordate se pot depune la ISJ Olt(compartimentul managementul resurselor umane în perioada 7-8 martie 2016)
 • Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate disponibile pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate(link spre titularizare.edu.ro) sau lista in format excel.
 • Lista condiţiilor specifice stabilite de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi avizate de comisia de mobilitate a ISJ Olt, în vederea ocupării posturilor didactice/catedrelor în etapa de transfer consimţit între unităţile de învăţământ, pentru soluţionarea restrângerii de activitate.
 • Precizări referitoare la desfășurarea etapei de transfer pentru restrângere de activitate.
 • Model cerere tip adresată I.Ș.J. Olt.
 • Model cerere tip adresată unității de învățământ.
 • Modele documente întocmite la nivelul unității de învățământ privind eliberarea acordului de transfer.
 • Model cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată, adresată I.Ș.J
 • Adeverinţă privind statutul postului/catedrei.
 • Fisa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2016.
 • ...cititi mai departe.

  Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar- sesiunea 2016

  1. Rezultatele finale după soluţionarea contestaţiilor pot fi descărcate în format excel de aici sau pot fi vizualizate aici. Repartiţia cadrelor didactice cu note peste 7,00 pe posturi didactice catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată(titularizabile) va avea loc în data de 8 august 2016 la ISJ Olt, începând cu ora 9,00.
  2. Rezultatele la concurs pot fi descărcate în format excel de aici sau vizualizate aici. Anunţ referitor la depunerea contestaţiilor.
  3. Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la proba scrisă a concursului din 20 iulie 2016.
  4. Repartizarea pe centre de concurs şi pe săli a candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise. În mod excepţional candidaţii absolvenţi 2016 care nu au depus încă documentele de studii vor putea participa la concurs dacă prezintă la intrarea în sală documentele menţionate.

  Repartiţie Centru nr.1- Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina

  Repartiţie Centru nr.2- Şcoala Gimnazială nr.3 Slatina

  Repartiţie Centru nr.3- Colegiul Naţional “Ion Minulescu” Slatina ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic- 2016

 • În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Adresa MENCS nr. 9206/2016 privind completarea fişei de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar începând cu anul şcolar 2016-2017.
 • Metodologia– cadru  şi calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la O.M.E.C.S. nr. 5559/27.10.2015.
 • Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016.
 • Calendarul  privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la O.M.E.C.S. nr. 5559/27.10.2015(în format excel).
 • Propunerile de planuri-cadru în învăţământul gimnazial pot fi consultate la adresa  http://www.ise.ro/consultare-publica-propuneri-de-plan-cadru-pentru-clasele-v-vii
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Concursul de acordare a gradaţiei de merit- sesiunea 2016

  1. Anunt acordare număr gradaţii de merit.
  2. Lista finală, după soluţionarea contestaţiilor, cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor: a) Punctaje personal didactic de predare, conducere, îndrumare şi control; b) Punctaje personal didactic auxiliar.
  3. Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor: a) Punctaje personal didactic de predare, conducere, îndrumare şi control; b) Punctaje personal didactic auxiliar. Eventualele contestaţii asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul I.Ş.J. Olt în perioada 19-20 mai 2016.
  4. Metodologia  şi calendarul concursului de acordare a gradatiei de merit sesiunea 2016, anexă la OMECS nr.5557/2015
  5. Detalierea nr. de gradatii pe posturi si discipline.
  6. Fisele de evaluare cu detalierea punctajelor aferente de către comisia paritară constituită la nivelul I.Ş.J. Olt:
  Fisa_personal_conducere_indrumare_si_control Fisa_educatoare Fisa_invatatori

  Fisa_profesori ...cititi mai departe.

  Anunț referitor la posturile scoase la concurs

  Anunț privind data și locația desfășurării examenului pentru ocuparea posturilor de Inspector Școlar General Adjunct din cadrul I.Ș.J. Olt si a celui de Director a Casei Corpului Didactic Olt. ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare- sesiunea 2016

 •  Şedinţa publică de repartizare a candidaţilor în baza art. 253 din Legea nr.1/2011, va avea loc în data de joi 5 mai 2016, începând cu ora 9,30, în sala de şedinţe a I.Ş.J. Olt.
 • Model cerere adresată Inspectorului şcolar general al I.Ş.J. Olt.
 • Precizări referitoare la desfăşurarea etapei.
 • ...cititi mai departe.

  Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2016-2017, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

  1.  Model cerere continuitate.
  2. Precizări privind continuitatea la suplinire.

  Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2016

  1. Şedinţa publică de soluţionare a cererilor de pretransfer se va desfăşura în data de 22 aprilie 2016, începând cu ora 9,00 în sala de şedinţe a Colegiului Naţional “Ion Minulescu” Slatina.
  2. Lista finală, după soluţionarea contestaţiilor, conţinând punctajelor cadrelor didactice participante la sesiunea de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, sesiunea 2016.
  3. Tabel nominal cu rezultatele obținute la probele practice.
  4. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate disponibile pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ(titularizare.edu.ro/2016) sau varianta in excel ce se poate descarca de aici.
  5. Lista  condiţiilor specifice stabilite de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi avizate de comisia de mobilitate a ISJ Olt, în vederea ocupării posturilor didactice/catedrelor în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.
  6. Dosarele de pretransfer se vor depune la biroul resurse umane, în perioada 25-30 martie 2016 după următorul program:

  – Vineri 25 martie: 8,30- 13,30

  – Luni 28 martie: 10,00- 15,30

  – Marti 29 martie: 8,30- 16,00

  – Miercuri 30 martie: 8,30- 15,30 ...cititi mai departe.

  Completarea normei didactice la nivelul I.Ș.J. Olt

 • Şedinţa publică de soluţionare a cererilor de completare a normei didactice se va desfăşura în data de 23.02.2016, după următorul program:
  DISCIPLINA INTERVAL ORAR
  LIMBA SI LITERATURA ROMANA- LIMBI MODERNE 13,00-14,00
  MATEMATICA, INFORMATICA, FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE 14,00-14,30
  ISTORIE, GEOGRAFIE, DISCIPLINE SOCIOUMANE 14,30- 15,00
  EDUCATIE FIZICA SI SPORT, RELIGIE, EDUCATIE MUZICALĂ, DISCIPLINE TEHNOLOGICE 15,00- 15,30
 • Model cerere de completare a normei didactice la nivelul unității de învățământ. Se completează la nivelul unității de învățământ în perioada constituirii proiectului de încadrare.
 • Model cerere de completare a normei didactice la nivelul I.Ș.J. Olt. Se completează și se depune împreună cu actele menționate, în perioada 17-19 februarie 2016 de către cadrele didactice pentru care a fost soluționată completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată la nivelul unității și de cadrele didactice cărora nu li s-a aprobat completarea normei didactice la nivelul unității.
 • Fisa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2016.
 • Adeverinţă privind statutul postului/catedrei.
 • Lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate comunicate de unitatile de invatamant pana la data de 16.02.2016, poate fi consultata la adresa web  de aici.
 • ...cititi mai departe.

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro