Articole scrise de ‘Inspector resurse umane’

Anunț important pentru cadrele didactice care au depus la Inspectoratul Școlar Județean Olt dosare pentru prelungirea contractului de muncă pentru perioadă determinată (CONTINUITATE)

Cadrele didactice cu dosare de continuitate conform Art. 81 din Metodologia – cadru, privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.2017 care nu se regăsesc sau nu se regăsesc integral (cu toate orele) pe listele de ocupări se vor prezenta la ședințele publice, începând cu ședința din  data 21 august 2018  și vor primi cu prioritate posturile/catedrele/orele pentru care au primit acord de continuitate sau acord de continuitate de principiu de la unitățile școlare în care  au fost încadrați în anul școlar 2017-2018. ...cititi mai departe.

Concursul de acordare a gradațiilor de merit- sesiunea 2018

Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților validați în vederea acordării gradației de merit, după soluționarea contestațiilor. Hotărârea consiliului de administrație al I.Ș.J. Olt din 27 iulie 2018 privind redistribuirea gradațiilor rămase neutilizate. Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt din data de 17.07.2018. Contestațiile asupra punctajului acordat se pot depune în perioada 19-23.07.2018 la I.Ș.J. Olt. Rezultatele finale vor fi afișate în 27.07.2018. Anunț privind repartizarea numărului de locuri pe categorii de personal și pe discipline/domenii pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2018. Fise de evaluare în vederea acordării gradației de merit pentru: a) Profesori;  b) Învățători; c) Educatoare; d) Maistri instructori; e) Înv. special; f) Înv. vocațional-arte; g)

Personal de conducere, îndrumare și control ...cititi mai departe.

Anunț privitor la detașarea în interesul învățământului

Data limită depunere dosare de detașare în interesul învățământului 01. 08. 2018

Dosarele cuprind: solicitarea din partea unității, acordul cadrului didactic solicitat, cumulul de documente specificate în acordul tip, copie conformă cu originalul după procesul verbal al ședinței C.A. în care s-a hotărât detașarea în interesul învățământului. ...cititi mai departe.

REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR

În urma analizei contestațiilor depuse la Inspectoratul Școlar Județean Olt,

în  ședința Consiliului de Administrație din data 18.04.2018, s-au obținut următoarele rezultate: ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

Calendarul acestei etape poate fi descărcat de aici

Cerere tip pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018 – 2019 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Menţinerea ca titulari peste vârsta de pensionare- 2018

Contestațiile privind menținerea în activitate se pot depune în zilele de 6 și 7 februarie 2018 iar soluționarea lor va avea loc în data de 9 februarie 2018. ...cititi mai departe.

Actualizarea deciziilor de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare

 1. Model cerere.
 2. Adresa catre unitatile de invatamant.

Transferarea personalului didactic titular în baza art. 48, alin.(2,3) din O.M.E.N. nr. 5485/2017

 • Model cerere adresata conducerii unităţii de învăţământ unde se solicită transferul.
 • Modele de adrese privind comunicarea acordului/refuzului de transfer către solicitant şi de înştiinţare a I.Ş.J. Olt.
 • ...cititi mai departe.

  Ocuparea posturilor didactice/catedrelor prin şedinţe publice pe parcursul anului şcolar 2017-2018

 • Posturile rămase neocupate disponibile la data de 14 septembrie 2017 se vor repartiza în şedinţă publică organizată la Colegiul tehnic Metalurgic Slatina, joi 14 septembrie, începând cu ora 12,00. Lista posturilor disponibile pentru şedinţă conţine date în curs de actualizare.
 • Începând cu data de 22.09.2017, în fiecare zi de vineri, începând cu ora 10,00, comisia de mobilitate a I.Ş.J. Olt organizează şedinţe de repartizare a posturilor didactice disponibile şi afişate în ziua precedentă conform listei care poate fi vizualizată aici
 • ...cititi mai departe.

  ANUNȚ posturi/catedre, vacante/rezervate, publicate în vederea ocupării prin concurs, la nivelul unității școlare, în anul școlar 2017-2018

  Concurs ocupare posturi Liceul cu Program Sportiv Slatina, Concurs ocupare posturi Colegiul Tehnic ”M. Basarab”, Liceul Tehnologic ”C. Filipescu”, Caracal Concurs ocupare posturi Colegiul tehnic ”N. Bălcescu” Balș, Colegiul tehnic ”Alexe Marin” Slatina. Concurs ocupare posturi Liceul Tehnologic ”Constantin Brâcoveanu” Scornicești Concurs ocupare posturi Liceul Tehnologic Vitomirești, Școala Gimnazială Vădăstrița Concurs ocupare posturi Școli Gimnaziale:  Ștefan cel Mare, Orlea, Vișina Nouă, Gîrcov Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Ghimpețeni Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Poboru Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Șerbănești, Liceul Tehnologic Tufeni, Liceul Teoretic ”Ștefan Diaconescu” Potcoava Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială nr. 1 Balș Concurs ocupare posturi Școala Profesională Specială Balș Concurs ocupare posturi  Școala Gimnazială   Vădastra Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Brastavățu Concurs ocupare posturi Liceul Teoretic ”Tudor Vladimirescu” Drăgănești-Olt Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Oboga Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Oporelu Concurs ocupare posturi Liceul Tehnologic Izvoarele Concurs ocupare posturi Liceul Teoretic ”Ion Gh. Roșca” Osica de Sus Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Viespești-Sprîncenata Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Valea Mare Concurs ocupare posturi Liceul Tehnologic Tufeni Concurs ocupare

  posturi ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro