Articole scrise de ‘Inspector invatamant profesional si tehnic’

TEHNIC

Va informăm că a apărut Ordinul M.E.C. nr. 5578/17.09.2020 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Invățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învatamantuldual și în învățământul profesional. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Ordinul OMEC 4325/22.05.2020 privind admiterea în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2020-2021

Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să valorifice noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii. Această platformă a fost dezvoltată de echipa proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cu sprijinul experților Institutului de Științe ale Educației (IȘE), în scopul susținerii cadrelor didactice și elevilor pentru continuarea învățării de acasă.

Documente atasate acestui articol:

OMEC nr. 3374/28.02.2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.092/2020.

OMEC nr. 3374/28.02.2020 Monitorul Oficial nr. 226/20.03.2020

Anexa la OMEC nr. 3374/28.02.2020 Monitorul Oficial nr. 226bis/20.03.2020

Concursul naţional „ŞTIU ŞI APLIC – Securitatea şi sănătatea în muncă se deprind de pe băncile şcolii!”. Etapa judeţeană – 31 martie – 2020. Unitatea de învățământ organizatoare: Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Caracal

Documente atasate acestui articol:

ORDIN Nr. 3309.21.02.2020, pentru modificarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346/2011

Documente atasate acestui articol:

Rezultatele Finale obtinute la faza judeteana, din data de 22.02.2020 , pentru: Educatie tehnologica, Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” si Concursul pe meserii – calificarile: Mecanic auto, Confectioner produse textile si Ospatar.

Documente atasate acestui articol:

Rezultatele obtinute la faza judeteana, din data de 22.02.2020 – Liceul Tehnologic „Alexe Marin’’ Slatina, pentru: Educatie tehnologica, Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” si Concursul pe meserii – calificarea Mecanic auto. Eventualele contestatii se depun la secretariatul Liceului Tehnologic „Alexe Marin’’, luni, 24.02.2020 intre orele 8,00 – 14,00

Documente atasate acestui articol:

PLAI REVIZUIT 2020

Documente atasate acestui articol:

ERATĂ la Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor obligatorii_ Concurs metodiști

Documente atasate acestui articol:

12

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro