Articole scrise de ‘Inspector invatamant profesional si tehnic’

ERATĂ la Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor obligatorii_ Concurs metodiști

Documente atasate acestui articol:

OMEN nr. 5108 din 2019, cifra de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021

Este necesar ca unitățile școlare, nivel liceal, care doresc să școlarizeze în anul școlar 2020-2021 învățământ profesional de stat sau dual să informeze operatorii economici din zonele lor asupra calificărilor pe care le pot școlariza. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Fundamentare cifră școlarizare 2020-2021

Cele două ordine de ministru stau la baza fundamentării cifrei de școlarizare pentru clasa a IX-a liceu pentru anul școlar 2020-2021.

Documente atasate acestui articol:

Ziua porților deschise în industria hotelieră

Este o oportunitate, mai ales pentru elevii din ciclul gimnazial, pentru a cunoaște avantajele unei profesii în domeniul hotelier.

Documente atasate acestui articol:

Rezultate finale Olimpiade județene Tehnologii și Concursuri județene pe meserii

Având în vedere că nu au existat contestații, rezultatele finale la Olimpiadele județene Tehnologii și la Concursurile județene pe meserii sunt cele comunicate la finele competițiilor (postate sâmbătă seara).
Avem rugămintea ca domnii profesori care pregătesc elevii care au ocupat locul II să continue pregătirea cu acești elevi deoarece, conform noilor metodologii este posibil să se califice și elevi de pe locul II. Dacă județul nostru va avea elevi calificați și de pe locul II, vă vom anunța în timp util. ...cititi mai departe.

Rezultate Olimpiada județeană Tehnologii și Concursul județean pe meserii

În fișierele atașate articolului se regăsesc rezultatele la olimpiada județeană Tehnologii și la Concursul județean pe meserii, înainte de contestații, cât și subiectele și baremele de corectare numai la olimpiadele interdisciplinare Tehnologii.
Vă comunicăm faptul că depunerea contestațiilor la probele scrise se va face luni, 25 februarie 2019 în intervalul orar 9,00-11,00, la Liceul Tehnologic Metalurgic. Contestațiile se vor depune NUMAI de către elevul candidat. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Locații faza județeană a olimpiadelor din aria curriculară ”Tehnologii”

Faza județeană a Olimpiadelor interdisciplinare din aria curriculară ”Tehnologii” și a Concursurilor pe meserii se va desfășura în ziua de 23 februarie 2019, începând cu ora 9,00. Vă rugăm să asigurați prezența elevilor participanți în locațiile stabilite cel tâeziu la ora 8,30. Locațiile se regăsesc în fișierul atașat. Inspector școlar pt. Î.P.T. Vera Georgeta RACHINA ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

MODIFICAREA GRAFICULUI DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AL COMPARTIMENTULUI ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Având în vedere că, din cauza programului de activități foarte aglomerat al compartimentului Învățământ Profesional și Tehnic, din perioada octombrie-noiembrie-decembrie 2018 și a pregătirii vizitelor de monitorizare externă a ARACIP la Liceul Tenologic ”Nicolae Bălcescu” Balș, nu s-a putut respecta graficul inspecțiilor de specialitate prevăzut în Anexa 11 la Graficul de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar Județean Olt pentru anul școlar 2018 – 2019, acesta se modificâdu-se. Noul grafic se regăsește în documentul atașat. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Calendar cifra de școlarizare Învățământ Profesional și ÎnvățământDual

Până pe 23 noiembrie 2018 operatorii economici care doresc să școlarizeze elevi prin Învățământ profesional sau Învățământ dual pot depune solicitările de școlarizare, pentru Învățământul profesional la școlile partenere iar pentru Învățământul dual la Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), la adresa de mail vet@tvet.ro. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Consfătuiri Tehnologii

În atenția domnilor directori/directori adjuncți ai liceelor tehnologice, corpului de metodiști și membrilor consiliului consultativ al compartimentului ÎPT: atașat aveți Adresa privitoare la consfătuirile din compartimentul Tehnologii. Pentru cadrele didactice care predau disciplina EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, informațiile vor fi diseminate de către metodiștii de EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ!!!
Inspector școlar pentru ÎPT,
Vera Georgeta RACHINA ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro