Articole scrise de ‘Inspector invatamant primar’

Consiliul consultativ și metodiștii pentru compartimentul învățământ primar, an școlar 2014 – 2015

Documente atasate acestui articol:

Proba scrisă online pentru selecția metodiștilor pentru compartimentul învățământ primar

Joi, 25 septembrie 2014, cadrele didactice care s-au înscris la selecția pentru metodiști, compartiment învățământ primar, vor primi pe e-mail un formular cu mai multe subiecte. Acesta trebuie completat și transmis până la ora 24.00, 25.09.2014. ...cititi mai departe.

SESIUNEA 2014, SERIA 2 pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului  organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Olt pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, seria 2014, sesiunea 2 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Metodologia de organizare și desfășurare a selecției metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Olt

Metodologia este valabilă pentru toate compartimentele din Inspectoratul Școlar Județean Olt.

Documente atasate acestui articol:

Scrisoare metodica învățământ primar

Documente atasate acestui articol:

În atenția cadrelor didactice din învățământul primar care vor participa la cursurile pentru clasa pregătitoare

Participanții la cursul de formare “ABILITAREA CURRICULARă a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare” vor veni cu programele școlare în vigoare (OMEN nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar și a metodologiei privind aplicarea planurilor cadru pentru învățământul primar, în anul şcolar 2014-2015, la clasa pregătitoare, la clasele I şi a II-a, se aplică programele şcolare aprobate prin OMEN nr. 3418/19.03.2013. ) și cu documentele atașate, completate. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Comunicat de presă – rezultate Examen național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2014, înainte de contestații

Documente atasate acestui articol:

Consfătuiri județene – învățământ primar

Documente atasate acestui articol:

Concursul de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Național de Experți în Management Educațional

Documente atasate acestui articol:

Program de formare pentru cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2014 – 2015

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro