Articole scrise de ‘Inspector invatamant primar’

Comunicat de presă ARACIP

Documente atasate acestui articol:

Date de contact ale metodiștilor de la compartimentul învățământ primar

Documente atasate acestui articol:

Cadre didactice înscrise pentru obținerea gradului didactic I – sesiunea 2012 – 2015 și metodiștii repartizați – învățământ primar

Documente atasate acestui articol:

Documente necesare efectuării inspecțiilor curente și speciale pentru obținerea gradelor didactice II și I

Documente atasate acestui articol:

Consiliul consultativ și metodiștii pentru compartimentul învățământ primar, an școlar 2014 – 2015

Documente atasate acestui articol:

Proba scrisă online pentru selecția metodiștilor pentru compartimentul învățământ primar

Joi, 25 septembrie 2014, cadrele didactice care s-au înscris la selecția pentru metodiști, compartiment învățământ primar, vor primi pe e-mail un formular cu mai multe subiecte. Acesta trebuie completat și transmis până la ora 24.00, 25.09.2014. ...cititi mai departe.

SESIUNEA 2014, SERIA 2 pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului  organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Olt pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, seria 2014, sesiunea 2 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Metodologia de organizare și desfășurare a selecției metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Olt

Metodologia este valabilă pentru toate compartimentele din Inspectoratul Școlar Județean Olt.

Documente atasate acestui articol:

Scrisoare metodica învățământ primar

Documente atasate acestui articol:

În atenția cadrelor didactice din învățământul primar care vor participa la cursurile pentru clasa pregătitoare

Participanții la cursul de formare “ABILITAREA CURRICULARă a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare” vor veni cu programele școlare în vigoare (OMEN nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar și a metodologiei privind aplicarea planurilor cadru pentru învățământul primar, în anul şcolar 2014-2015, la clasa pregătitoare, la clasele I şi a II-a, se aplică programele şcolare aprobate prin OMEN nr. 3418/19.03.2013. ) și cu documentele atașate, completate. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro