Articole scrise de ‘Inspector invatamant primar’

Decizie suspendare cursuri

Documente atasate acestui articol:

COMUNICAT DE PRESĂ privind suspendarea cursurilor din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt

Documente atasate acestui articol:

Link-uri utile cadrelor didactice

Platforme informatice

Platforme informatice unde puteți accesa informații din sistemul de educație – https://www.edu.ro/platforme-informatice

Proiect de ordin al ministrului pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

Documente atasate acestui articol:

Proiect Hotărâre de Guvern de aprobare a Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă

Documente atasate acestui articol:

Proiect Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotӑrârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare

Documente atasate acestui articol:

Proiect Hotărâre de Guvern privind aprobarea Standardelor (standarde de autorizare de funcţionare provizorie și de acreditare), a standardelor de referință (standarde de calitate) și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar

Documente atasate acestui articol:

Proiect Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Documente atasate acestui articol:

Ordin nr. 6161 din 22.12.2016 privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro