Articole scrise de ‘Inspector invatamant primar’

Proiect Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotӑrârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare

Documente atasate acestui articol:

Proiect Hotărâre de Guvern privind aprobarea Standardelor (standarde de autorizare de funcţionare provizorie și de acreditare), a standardelor de referință (standarde de calitate) și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar

Documente atasate acestui articol:

Proiect Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Documente atasate acestui articol:

Ordin nr. 6161 din 22.12.2016 privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

Documente atasate acestui articol:

Ordin privind temele în învățământul preuniversitar

Documente atasate acestui articol:

Metodiști învățământ primar, an școlar 2016 – 2017_zone metodiști_inspecții repartizate

Documente atasate acestui articol:

Ordin 5784 din 22.11.2016 privind aprobarea Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 11-a

Documente atasate acestui articol:

Cercuri pedagogice învățământ primar_semestrul I, an școlar 2016 – 2017

Documente atasate acestui articol:

WORKSHOP – Monitorizarea inserției absolvenților din învățământul profesional și tehnic

Înscrierea participanților se va realiza online, până la data de 09.11.2016, ora 16:00, accesând link-ul: https://docs.google.com/forms/d/1KjbQvKLdjFsQiCb4Zs-7wHLP_NJSxW3vLP6qtD82ByU/viewform?edit_requested=true ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Oferta de formare CCD Olt, an școlar 2016 – 2017

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro