Articole scrise de ‘Inspector monitorizare’

Planificare consfătuiri cadre didactice, an școlar 2021-2022

Documente atasate acestui articol:

Graficul de monitorizare și control, sem. II, an școlar 2020/2021-reactualizat

Documente atasate acestui articol:

Graficul de monitorizare și control, sem II, an școlar 2020/2021- reactualizat

Documente atasate acestui articol:

Grafic de monitorizare și control, sem.al II-lea, an școlar 2020/2021

Documente atasate acestui articol:

Ordinul nr. 3238/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii

Documente atasate acestui articol:

Pocedură operațională privind avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii pentru anul școlar 2021/2022

Documente atasate acestui articol:

Regulament de avizare/aprobare a propunerilor de curriculum la decizia școlii aplicat în unitățile de învățământ din județul Olt pentru anul școlar 2021/2022

Documente atasate acestui articol:

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii

Documente atasate acestui articol:

Regulamentul de inspectie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, anexă la OMECTS nr.5547/06.10.2011

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro