Categorii

Articole scrise de ‘Inspector - mentorat’

OMEC nr. 4749/2020 – organizare şi desfăşurare concurs ocupare posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ particular

Documente atasate acestui articol:

ORDIN nr. 4494/10.06.2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal

Documente atasate acestui articol:

Transmiterea online a dosarelor candidaților pentru înscrierea la studii postliceale și universitare – pentru instituții.

Având în vedere faptul că Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a operaționalizat și în format online, prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), procedurile  de recunoaștere a actelor de studii obținute în străinătate, precum și dispozițiile OMEC nr. 3309/21.02.2020 pentru modificarea și completarea Anexei la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346 din 7 septembrie 2011 care prevăd obligația recunoașterii actelor de studii obținute în străinătate în vederea admiterii la studii postliceale, vă transmitem un tutorial privind modul de transmitere online a dosarelor – prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe). ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizari MEC Nr. 29793_20.05.2020

Documente atasate acestui articol:

Precizari MEC Nr. 29518_12.05.2020

Documente atasate acestui articol:

OMEN 3191_20.02.2019_Structura anului scolar 2019-2020

Documente atasate acestui articol:

Date de contact comisie echivalare studii absolvite în străinătate

Comisia pentru evaluarea dosarelor în vederea echivalării de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a perioadelor de studii efectuate în străinătate: ...cititi mai departe.

Metodologii privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene a perioadelor de studii efectuate în străinătate

Documente atasate acestui articol:

Documente necesare echivalării studiilor absolvite în străinătate

Documente atasate acestui articol:

OMEC Nr. 4909/23.08.2019 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019 – 2020

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro