Articole scrise de ‘Inspector biologie, chimie’

Rezultate Olimpiada de chimie_etapa județeană, 17.03.2018

Documente atasate acestui articol:

CHIMIA- PRIETEN SAU DUȘMAN?- 2018

În atenția profesorilor de chimie din județ,
Concursul de referate științifice „Chimia, prieten sau dușman?” se va desfășura într-o singură etapă. Precizările necesare le găsiți în anunțul atașat sau accesând link-ul :
http://www.chimie.unibuc.ro/index.php/cercetare-stiintifica/76-manifestari-stiintifice/1477-ch3imia-prieten-sau-dusman-2018 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Precizări – Olimpiada de chimie – etapa județeană, 17.03.2018

In atenția profesorilor de chimie,

Sâmbătă, 17.03.2018, la Colegiul Economic „P.S.Aurelian”, Slatina, se va desfășura Olimpiada de chimie – etapa județeană, începând cu ora 14,30. Accesul elevilor în săli se va face între orele 13,30 – 14. Elevii vor avea asupra lor actul de identitate/carnet de elev vizat pe anul în curs. Este permisă utilizarea calculatorului neprogramabil. Numărul de locuri, alocat județului este de 5 locuri. În cazul în care nu există participanți la una din clase, locul va reveni celui care are următorul punctaj, cel mai mare. Au prioritate elevii care au avut cele mai bune rezultate în anii trecuți(număr de participări la etapa națională, punctaj obținut la națională/județ, poziție, rezultate la alte concursuri și olimpiade, care conțin ca disciplină și chimia, etc.)
Tabelele cu elevii participanți se pot trimite până joi, ora 10, pe adresele de e-mail :sorina_tomescu_15@yahoo.com
și mireladumitra@yahoo.com. Se va completa macheta atașată pentru fiecare unitate școlară participantă, iar pe suport de hârtie,tabelul semnat și ștampilat se va aduce în ziua concursului. Elevii care nu se regăsesc pe tabelul avizat de director, nu pot participa. Cadrele didactice de chimie, care vor participa ca însoțitor / organizator / evaluator/ să se treacă, atât în machetă, cât și pe tabelul responsabilului de cerc din zonă. Pentru evaluare se specifică clasele la care au elevi participanți. Prezența este obligatorie, având în vedere ora de începere. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Rezultate – Sesiunea de comunicări științifice la biologie – etapa județeană, 2018

Documente atasate acestui articol:

Rezultate finale – Olimpiada de biologie, etapa județeană, 2018

Documente atasate acestui articol:

Olimpiada de biologie – Etapa județeană, 2018

Documente atasate acestui articol:

OLIMPIADA „ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”-etapa județeană, 2018

Olimpiada „Științele Pământului” se va desfășura la C.N. „Radu Greceanu”, pe 10.03.2018, în intervalul orar 10-13. Accesul elevilor se face până la ora 9,30.
Tabelele cu elevii participanți se pot trimite până pe data de 8.03.2018 pe adresa de e-mail a colegiului. Datele se vor completa în macheta atașată. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Sesiunea de comunicări științifice pentru elevii de liceu la biologie

În atenția profesorilor de biologie,
Sesiunea de comunicări științifice la biologie se va desfășura la Colegiul Național „Radu Greceanu”, Slatina, sâmbătă, 10 martie, ora 11. pentru înscriere, trimiteți rezumatul lucrării și datele elevilor participanți ( nume/scoala/clasa/titlul lucrării/profesor îndrumător)pe adresele de e-mail : sorina_tomescu_15@yahoo.com și cnrg2014@gmail.com până pe data de 8. o3.2018. ...cititi mai departe.

Precizări Olimpiada de biologie – etapa județeană

Etapa județeană a Olimpiadei de biologie se va desfășura la Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu”, Slatina, pe data de 3 martie 2018, în intervalul orar 10 – 13. Accesul elevilor în săli, se va face până la ora 9,30 pe baza actului de identitate, C.I./ certificat de naștere/ carnet de elev vizat pe anul școlar în curs. Pentru departajare, în caz de egalitate și pentru redistribuirea eventualelor locuri se folosesc următoarele criterii:
1. punctajul mai mare obținut la subiectul de tip probleme;
2. punctajul mai mare obținut la subiectul de tip complement grupat;
3. punctajul mai mare obținut la subiectul de tip cauză-efect;
4. numărul mai mare de participări la etapa națională a olimpiadei;
5. numărul și tipul distincțiilor obținute în ultimii 3 ani la etapa națională a olimpiadei.
Punctajul minim, necesar calificării este 70% din punctajul maxim. ...cititi mai departe.

Anunț – Olimpiada de chimie și Concursul „Petru Poni”

In atenția profesorilor de chimie din unitățile școlare ale județului Olt,

Conform adresei MEN, nr. 26839 din 27.02.2018, vă informăm că Olimpiada de chimie, etapa județeană se va desfășura pe data de 17 martie 2018, în intervalul orar 14,30 -17,30, iar Concursul de chimie „Petru Poni” se reprogramează pe 28 aprilie 2018. ...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro