Articole scrise de ‘Inspector resurse umane - dezvoltare’

DEFINITIVAT-2020_O.U.G. nr. 70/2020

Având în vedere prevederile Art. 38 din O.U.G. Nr. 70/ 2020,

“Pentru anul şcolar 2019-2020, cadrelor didactice care susţin examenul de definitivare în învăţământ li se recunoaşte nota obţinută la ultima inspecţie la clasă, susţinută în calitate de cadru didactic calificat”. ...cititi mai departe.

Situaţie elevi de cetăţenie germană înscrişi în clasa a VIII-a, anul şcolar 2019-2020, care doresc să se înscrie la o secţie specială/şcoală germană

Către

 

Toate unităţile de învăţământ  preuniversitar de stat cu personalitate juridică din judeţul Olt

In atenţia

 

Doamnei/Domnului Director ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_O.U.G. Nr. 58/2020

Potrivit  Ordonantei de urgenta nr. 58 / 23.04.2020, publicata in Monitorul Oficial nr. 347 / 29.04.2020,

Art. 6. –
Prin derogare de la prevederile art. 241 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea examenului national de definitivare în învatamânt sesiunea 2020, etapa I eliminatorie realizata de catre inspectoratele scolare în perioada stagiului practic cu durata de un an scolar consta în evaluarea activitatii profesionale la nivelul unitatii de învatamânt, evaluarea portofoliului profesional personal si în susţinerea a cel putin o inspectie la clasa. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_Programe pentru examen

Programele pentru examen se găsesc aici: http://definitivat.edu.ro/2020/

DEFINITIVAT-2020_Site-ul Definitivat 2020 a fost lansat

  • 6 Martie 2020
Site-ul Definitivat 2020 a fost lansat.

http://definitivat.edu.ro/2020/

 

Echivalare ECTS 2019-2020

Potrivit OMEC nr. 3241/12.02.2020, în anul școlar 2019-2020 se organizează o nouă sesiune de echivalare a studiilor universitare de scurtă durată, conform prevederilor OMECTS nr. 5553/2011, cu modificările și completările ulterioare. Cadrele didactice interesate și care îndeplinesc cumulativ condițiile pentru echivalare depun dosarul de echivalare la Registratura ISJ Olt în perioada 09-10 martie 2020, în intervalul orar 09.00-16.00. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_Portofoliul profesional personal: Geografie, Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Educaţie fizică, Discipline tehnice, Discipline socio-umane, Discipline economice, Consiliere şi orientare, Informatică şi T.I.C., Învăţământ primar, Istorie, Limba şi literatura română, Psihopedagogie specială

Către

            Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

 În atenţia

               Candidaţilor înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ,   anul şcolar  2019-2020 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT- 2020_Repartizarea profesorilor metodiști în vederea efectuării inspecțiilor de specialitate

Inspector școlar,

Prof. dr. Gabriela ȘERBAN

Telefon: 0766 39 33 59

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT- 2020_Lista candidaţilor înscrişi la examen; Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de înscriere la examen

Documente atasate acestui articol:

Consiliul Consultativ al compartimentului Dezvoltarea resursei umane, an scolar 2019-2020

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro