Categorii

Articole scrise de ‘Inspector resurse umane - dezvoltare’

ADMITERE CONVERSIE CADRE DIDACTICE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 2020-2021

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_Rezultatele obţinute în urma solicitărilor de recunoaştere a ultimei inspecţii susţinute la clasă în calitate de cadru didactic calificat

Documente atasate acestui articol:

Precizări referitoare la gradele didactice aflate în derulare 2019-2020

Precizări referitoare la gradele didactice aflate în derulare 2019-2020

În perioada 9-12 iunie 2020, cadrele didactice din județul Olt care finalizează gradul didactic II și gradul didactic I în sesiunea august 2020, sunt rugate să aducă la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt, adeverințele de vechime și adeverințele cu calificativele obținute în ultimii ani școlari. Aceste adeverințe sunt necesare completării dosarelor de înscriere la aceste grade didactice (conform metodologiei în vigoare). Adeverințele pot fi aduse la biroul ,,Perfecționare” sau la secretariatul inspectoratului în intervalul orar 9.00-15.00 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_Completare dosare de înscriere

Către

 

Toate unităţile  de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

 

În atenţia

 

  • Doamnei/ Domnului Director
  • Candidaţilor înscrişi la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020

 

Referitor la:  completare dosare – Examen naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea   2020 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT- 2020_Lista candidaţilor care au solicitat recunoaşterea şi echivalarea ultimei inspecţii susţinute în calitate de cadru didactic calificat

Documente atasate acestui articol:

ORDIN nr. 4303 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_Actualizări ale metodologiei- cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învăţământ

https://www.edu.ro/actualiz%C4%83ri-ale-metodologiei-cadru-de-organizare-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urare-examenului-na%C8%9Bional-de-definitivare

DEFINITIVAT-2020_Precizări evaluare portofoliu profesional personal

Către     

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

 

În atenţia

 

Candidaților înscriși la   Examenul  naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea  2020 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_OMEC Nr. 4300_21.05.2020

ORDINUL MINISTRUUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII NR. 4300/21.05.2020

privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2020_In atenția candidaților care nu au susținut prima inspecție de specialitate în anul școlar 2019-2020

Către     

 

       Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

 

În atenţia

 

        Candidaților care nu au susținut prima inspecție  de specialitate în anul școlar  2019-2020,  înscriși la   Examenul  naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea iulie 2020 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro