Articole scrise de ‘Inspector resurse umane - dezvoltare’

DEFINITIVAT-2016_Fişa de evaluare director

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Proces-verbal de inspectie la clasă

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Repartizare metodişti efectuare inspecţii speciale

In atenţia candidaţilor înscrişi pentru Examenul de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016

1. Inspecţiile speciale se vor efectua în perioada ianuarie-iunie 2016, după cum urmează: ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Cursuri conversie profesională învăţământ primar şi preşcolar_Universitatea din Piteşti

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Situaţia înscrierii candidaţilor

Documente atasate acestui articol:

Lista metodistilor delegati pentru inspectiile curente si speciale, gradele didactice I si II

Atasam lista metodistilor delegati pentru seriile de grade didactice care efectueaza obligatoriu inspectii in anul scolar 2015/2016, adica pentru gradul I-finalizare 2016 si 2019, gradul II-finalizare 2016 si 2018.
Pentru celelalte serii de grade didactice, aflate in derulare, care nu sustin obligatoriu inspectii anul acesta scolar, candidatii pot solicita un metodist inspectorului scolar de specialitate sau inspectorului scolar pentru Dezvoltarea Resursei Umane, dupa care pot sustine inspectia.
Va reatasam si modelele de rapoarte scrise (pentru inspectiile curente si speciale de la gradul I si II) si de fise de evaluare, pentru inspectiile curente si speciale de la gradul II si pentru inspectia curenta de la gradul I (la inspectia speciala de la gradul I nu sunt obligatorii fisele de evaluare).
Copiile rapoartelor scrise si ale fiselor de evaluare se aduc la sediul I.S.J. Olt, la biroul Perfectionare, in dublu exemplar si certificate pentru conformitate, pe fiecare pagina, de catre directorul unitatii de invatamant in care a avut loc inspectia (rapoartele scrise pot fi copii dupa registrul de inspectii al unitatii, sau pot fi redactate la calculator) ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Validare initiala fise de inscriere in aplicatie

Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

În atenţia
Doamnei/ Domnului Director
Candidaţilor înscrişi pentru Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, anul şcolar 2015-2016 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Pitesti – conversie profesionala – Educatie tehnologica

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT- 2016_depunere declaratie pe proprie raspundere candidati

Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt
În atenţia
Doamnei/ Domnului Director
Candidaţilor înscrişi pentru Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, anul şcolar 2015-2016 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_OMECS 4802/2014, OMECS 5287/2015, OMECS 5510/2015, OMECS 5558/2015

In atentia
Candidaţilor înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2016

Va rugăm să aveţi în vedere următoarele : ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro