Articole scrise de ‘Inspector resurse umane - dezvoltare’

Universitatea din Pitesti, filiala Slatina – eliberare certificate grade didactice

Candidatii care au promovat examenele de obtinere a gradelor didactice I si II in sesiunea 2016, la Universitatea din Pitesti, filiala Slatina, sunt rugati sa aduca la secretariatul facultatii (din cladirea Colegiului National “Ion Minulescu” Slatina) doua poze tip buletin, in perioada 01-31 octombrie 2016. Aceste poze se vor atasa certificatelor de obtinere a gradului didactic. ...cititi mai departe.

Precizari inscriere – gradele didactice I si II

Cererile de preinscriere si dosarele de inscriere la examenele de obtinere a gradelor didactice I si II se depun la nivelul unitatilor de invatamant unde functioneaza candidatii, in perioada 01-31 octombrie 2016, dupa care se aduc la sediul I.S.J. Olt, la inceputul lunii noiembrie 2016, dupa o programare pe care o veti primi in timp util.
Modele de cereri de preinscriere, precum si actele necesare completarii dosarelor de inscriere vor fi afisate pe site-ul inspectoratului si vor fi trimise pa mail-ul scolilor la sfarsitul acestei luni. ...cititi mai departe.

DEFINITIVAT-2016_Eliberare adeverinţe

Către

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt

Cadrele didactice care au promovat Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea august 2016, pot intra în posesia unei adeverinţe care le conferă titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar, începând cu data de 12.09.2016. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Rezultate validate- M.E.N.C.S.

Documente atasate acestui articol:

Proiectul ROSE- Lista actualizată a liceelor eligibile în cadrul schemei de granturi_ PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Craiova – precizari privind Gradul Didactic II, sesiunea august 2016

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Rezultate proba scrisă

Documente atasate acestui articol:

Proiectul ROSE_servicii de dezvoltare a sistemului informaţional de management al proiectului

Către toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul Olt

Vă aducem la cunoștință informații de ultimă oră în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE (Romania Secondary Education Project). A fost publicată pe site-urile UMPFE (la adresa: http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose) și MENCȘ (la adresa:http://www.edu.ro/project-rose-request-expressions-interest-development-project-management-information-system-software) Cererea de exprimare a interesului privind achiziţia de servicii de dezvoltare a sistemului informaţional de management al proiectului – programator software 2 (“Project ROSE. Request for Expressions Of Interest – Development of the Project Management Information System – Software Programmer 2”), prin care Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice / Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă invită consultanţi eligibili să-şi exprime interesul de a participa la competiţie. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Depunere contestaţii

În atenţia

Candidaţilor care au susţinut proba scrisă a Examenului Naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016

• Potrivit Anexei la O.M.E.C.S. nr. 5510/21.10.2015, afişarea rezultatelor la proba scrisă a Examenului Naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016, va avea loc în data de 11.08.2016. ...cititi mai departe.

DEFINITIVAT- 2016_Precizări/Instrucțiuni candidati

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro