Articole scrise de ‘Inspector resurse umane - dezvoltare’

DEFINITIVAT-2016_Depunere contestaţii

În atenţia

Candidaţilor care au susţinut proba scrisă a Examenului Naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016

• Potrivit Anexei la O.M.E.C.S. nr. 5510/21.10.2015, afişarea rezultatelor la proba scrisă a Examenului Naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016, va avea loc în data de 11.08.2016. ...cititi mai departe.

DEFINITIVAT- 2016_Precizări/Instrucțiuni candidati

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT- 2016_Lista candidaților admiși la proba scrisă

Documente atasate acestui articol:

Programe conversie profesională- Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei-Bucureşti

Documente atasate acestui articol:

Programe conversie profesională- Universitatea “Ştefan cel Mare”- Suceava

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Precizari examen_4 august

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT- 2016_Situația validării dosarelor

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT -2015_Eliberare certificate

In atenţia cadrelor didactice care au promovat Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2015

In vederea eliberării certificatelor care atestă dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, cadrele didactice care au au promovat Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, vor depune o cerere, conform modelului ataşat, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Cursuri gratuite de pregătire: 27 iunie-1 iulie

Către
Toate unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din județul Olt

În atenția
• Doamnei/ Domnului Director
• Cadrelor didactice înscrise la Examenul Național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016 ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT- 2016_ Validarea finală a dosarelor: 27-29 iunie

Către toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personaliate juridică din judeţul Olt

In atenţia
– Doamnei/Domnului Director
– Candidaţilor înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2016 ...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro