Articole scrise de ‘Inspector resurse umane - dezvoltare’

Precizari inscriere – gradele didactice I si II

Va reamintim ca documentele de inscriere la gradele didactice I si II (cereri de preinspectie si dosare de inscriere) se depun in unitatile de invatamant, in aceasta luna (octombrie 2015), dupa care se aduc la sediul I.S.J. Olt, la inceputul lunii noiembrie 2015 (veti primi o programare in acest sens).
Dosarele de inscriere la aceste grade didactice (dosare plic) se aduc la inspectorat in dublu exemplar, unul original si celalat copie (fiecare pagina “conforma cu originalul”).
Va reatasam documentele necesare inscrierii si modelele de rapoarte scrise si fisele de evaluare pentru inspectiile curente. Raportul scris poate fi redactat la calculator sau poate fi copie dupa registrul de inspectii al unitatii de invatamant (certificate pentru conformitate, cu originalul, pe fiecare pagina – de director).
IMPORTANT:la inspectiile curente se acorda CALIFICATIV, iar la inspectiile speciale se acorda NOTA. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Precizari depunere dosare inscriere

In atentia candidatilor pentru Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ- 2016

Va facem cunoscut ca până la această dată Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt nu a solicitat depunerea dosarelor pentru înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii Examenului Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2016. ...cititi mai departe.

Precizari gradul I 2018 – alegerea temei lucrarii si sustinerea colocviului – Universitatea din Craiova

Documente atasate acestui articol:

Conversie profesionala – chimie, biologie – Universitatea “Dunarea de Jos” Galati

Documente atasate acestui articol:

Noutăţi privind echivalarea studiilor absolvite de elevi în străinătate

C ă t r e
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

În atenţia
Doamnei/Domnului Director ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Piteşti- Oferta cursuri de formare continua si postuniversitare

Universitatea din Piteşti- Oferta de cursuri de formare continua
-Ofertă de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016

1. OMECS Nr. 5286/23.09.2015 privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/ colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/ şcoli de maiştri în domeniu şia antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenopri, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică , publicat în Monitorul Oficial al României nr. 739/02.10.2015. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Ofertă- program de conversie profesională_ Universitatea din Piteşti

Documente atasate acestui articol:

Rezultate selectie metodisti_ Dezvoltarea resursei umane/Anul şcolar 2015-2016

Documente atasate acestui articol:

Conditii de inscriere – gradele didactice I si II

IMPORTANT: Toate actele necesare inscrierii la examenul de obtinere a acestor grade didactice (cereri de preinspectie, dosare de inscriere) se inregistreaza in unitatile de invatamant, in intervalul 01.10.-31.10.2015, apoi se aduc la inspectorat, la inceputul lunii noiembrie, dupa o programare pe care o veti primi ulterior.
Modelele de rapoarte scrise si fise de evaluare pentru inspectiile curente si speciale le gasiti in metodologia atasata, in “Anexele la O.M.E.N. 3240/26.042104” ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro