Articole scrise de ‘Inspector resurse umane - dezvoltare’

Proiectul ROSE- Nota CCD, Selecție facilitatori

Documente atasate acestui articol:

Proiectul ROSE- 300 licee vor beneficia de granturi, începând cu acest an şcolar, în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar

Documente atasate acestui articol:

Proiectul ROSE- Criteriile de evaluare şi punctajele aferente privind serviciile de elaborare a Manualului de granturi pentru licee în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar

Documente atasate acestui articol:

Proiectul ROSE- Criterii de evaluare şi punctajele aferente privind serviciile de asistenţă tehnică pentru facilitarea elaborării şi evaluării propunerilor de granturi pentru licee în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar

Documente atasate acestui articol:

Proiectul ROSE- Criterii de evaluare şi punctajele aferente privind serviciile de Design al modelului de date pentru sistemul informaţional de management în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar

Documente atasate acestui articol:

Cursuri de formare- Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești, prin Centrul de Formare și Performanță ”Muntenia” derulează programe de formare și dezvoltare profesională continuă recunoscute de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și programe de formare destinate adulților, recunoscute atât de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cât și de Autoritatea Națională a Calificărilor. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Proiectul ROSE_Informare- Proiectul privind învățământul secundar

Vă aducem la cunoștință informații de ultimă oră în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE (Romania Secondary Education Project) privind desfășurarea schemei de granturi pentru licee: a fost publicat pe site-urile UMPFE (la adresa: http://proiecte.pmu.ro/web/guest/acasa) și MENCȘ (la adresa:http://www.edu.ro/index.php/articles/24209) Cererea de exprimare a interesului pentru asistență tehnică pentru facilitarea elaborării și evaluării propunerilor de granturi pentru licee, prin care Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice / Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă invită consultanţi eligibili să-şi exprime interesul de a participa la competiţie. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Unităţi de învăţământ particular din judeţul Olt

Documente atasate acestui articol:

ROSE Project- Proiectul privind învăţământul secundar (Romanian Secondary Education Project)

Catre toate unitatile de învăţământ liceal din judeţul Olt

In atentia Doamnei/Domnului Director

Ca urmare a sedintei din data de 05.04.2016, supunem atentiei dvs. urmatoarele materiale privitoare la implementarea PROIECTULUI PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR- ROSE Project (Romanian Secondary Education Project) care se va derula în perioada 2015-2022: ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Tabel nominal cu cadrele didactice din judetul Olt care au depus, in luna octombrie 2015, dosare de inscriere la examenul de obtinere a gradelor didactice II si I

Aceste tabele contin candidatii inscrisi la gradul didactic II, seria 2015-2017, precum si cei inscrisi la gradul didactic I, seria 2015-2018.
Cadrele didactice inscrise la gradul II, seria 2015-2017, mai au de efectuat doua inspectii (inspectia curenta 2 si inspectia speciala). Este recomandat ca penultima inspectie, adica insp. curenta 2, sa fie facuta in acest an scolar(2015/2016). Pentru efectuarea inspectiei candidatii sunt rugati sa solicite un metodist inspectorului de specialitate. Inspectia speciala se sustine obligatoriu in ultimul an (in acest caz, in anul scolar 2016/2017). Data limita de sustinere a inspectiilor din acest an scolar este 03.06.2016.
La fel, cadrele didactice inscrise la gradul I, seria 2015-2018, mai au de efectuat doua inspectii (curenta 2 si speciala). Este recomandat ca insp. curenta 2 sa se efectueze in anii scolari 2015/2016 sau 2016/2017, ramanand ca insp. speciala sa fie efecuata, in acest caz, in anul scolar 2017/2018 (ultimul an al gradului didactic). Cine doreste sa efectueze insp. curenta 2 in acest an scolar trebuie sa solicite un metodist inspectorului de specialitate. Va reamintim ca data limita de sustinere a inspectiilor de la gradul II si gradul I, in acest an scolar, este 03.06.2016.
Rapoartele scrise ale inspectiilor si fisele de evaluare ale lectiilor se aduc in copie (dublu exemplar), cerificata pentru conformitate de directorul unitatii de invatamant in care a fost efectuata inspectia, pe fiecare pagina (se predau la sediul ISJ Olt, compartimentul “Dezvoltarea Resursei Umane”) ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro