Articole scrise de ‘Inspector resurse umane - dezvoltare’

In atentia cadrelor didactice care finalizeaza graduI I si gradul II in sesiunea august 2016

In perioada 13-17 iunie 2016, cadrele didactice din judetul Olt care finalizeaza gradele didactice I si II in sesiunea august 2016, sunt rugate sa aduca, la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Olt, adeverintele de vechime si adeverintele cu calificativele obtinute in ultimii ani scolari. Aceste adeverinte sunt necesare completarii dosarelor de inscriere la aceste grade (conform metodologiei in vigoare).
Adeverintele pot fi aduse de candidati sau de un reprezentant delegat de conducerea unitatii de invatamant si se depun la etajul I al I.S.J. Olt, biroul „Perfectionare”, sau la secretariatul inspectoratului, in perioada mai sus mentionata, in intevalul orar 9.00-15.00.
Aveti atasate modele de adeverinte atat pentru gradul I, cat si pentru gradul II. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Craiova- Zilele Portilor deschise: 30-31 mai 2016

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_17-30 iunie: depunere procese-verbale inspecţii speciale, fişe de evaluare activitate didactică

Către toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt

In atenţia- Doamnei/Domnului Director

– Candidaţilor înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2016 ...cititi mai departe.

Curs de formare: MEDPRO- MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

In atenţia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

Centrul Naţional de Training EDUEXPERT, furnizor de formare profesională continuă, organizează programul de formare continuă MEDPRO- MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ, acreditat prin OMECS nr. 3150/2015. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Termen limita pentru inspectiile curente si speciale – gradele didactice I si II – an scolar 2015/2016

Va reamintim ca termenul limita pentru efectuarea inspectiilor curente si speciale, la gradele didactice I si II, pentru anul scolar curent, este 3 (trei) iunie 2016.
Va reatasam si modelele de raport scris si fise de evaluare pentru toate tipurile de inspectii efectuate in scopul obtinerii gradelor didactice I si II. ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – pregatire pentru examenul de obtinere a gradului didactic II, sesiunea august 2016

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Craiova – pregatire pentru examenul de obtinere a gradului didactic II, sesiunea august 2016

Documente atasate acestui articol:

Proiectul ROSE- Newsletter nr. 2

Documente atasate acestui articol:

Proiectul ROSE_Criterii de evaluare – Elaborarea manualului de granturi pentru Universități

Documente atasate acestui articol:

Proiectul ROSE-Solicitare de expresie de interes – Elaborarea manualului de granturi pentru Universități

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro