Categorii

Rezultate interviu_22.11.2021

Rezultatele obținute la proba de evaluare a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt în data de 22.11.2021.

Se pot depune contestații în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatului:

-pot fi contestate doar punctajele obținute la proba de interviu, nu și alte aspecte care vizează organizarea/desfășurarea probei;

-în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu pot constitui obiectul soluționării contestației;

-trebuie să se depună câte o contestație distinctă pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să conteste punctajul obținut la proba de interviu;

-nu poate fi contestat punctajul obținut de alți candidați.

Formular contestație

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro