Completarea/ întregirea normei didactice/ transferul pentru restrângere cf. art. 27- sesiunea 2021

A. La nivelul I.Ș.J. Olt

Ședința publică de soluționare a cererilor de completare a normei didactice va avea loc în sala de ședințe a ISJ Olt, marți 2 martie 2021, începând cu ora 10,00. Lista punctajelor dosarelor cadrelor didactice participante la etapa de completare a normei didactice, sesiunea februarie 2021. Dosarele candidaților participanți la etapa de completare a normei didactice la nivelul județului se depun la compartimentul managementul resurselor umane în zilele de vineri(19 februarie, în intervalul orar 10-14) respectiv luni(22 februarie, în intervalul orar 11-15). Lista catedrelor disponibile pentru etapa de completare a normei didactice la nivel de județ(conține date în curs de actualizare). Lista cadrelor didactice titulare pentru s-a aprobat transferul pentru restrângere de activitate în condițiile art. 27, alin.(1,2) din Metodologia-cadru. Lista cadrelor didactice angajate pe durata viabilității postului pentru care s-a aprobat întregirea normei didactice. OME nr. 3165/21.01.2021 privind modificarea Metodologiei- cadru. Model cerere completare normă I.Ș.J. Olt. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic. Precizări privind desfășurarea etapei.

Anexele 4-12 ...cititi mai departe.

Grafic de monitorizare și control, sem.al II-lea, an școlar 2020/2021

Documente atasate acestui articol:

Teste antrenament-Bacalaureat-2021

Documente atasate acestui articol:

Teste de antrenament -Bacalaureat-2021

Documente atasate acestui articol:

Test de antrenament_Evaluarea Națională_2020-2021

Documente atasate acestui articol:

Teste de antrenament_Bacalaureat_2021

Documente atasate acestui articol:

APEL FORMATORI REGIO UP

Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgășani, județul Vâlcea, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Olt și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, implementează proiectul ”REGIO UP”, contract POCU/665/6/23/133862 cod SMIS 133862, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Educație și competențe” Prioritatea de investiții 10(i), Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Cod apel: POCU/665/6/23/23, Operațiune compozită OS 6.2, 6.4. ...cititi mai departe.

Ordinul nr. 3238/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii

Documente atasate acestui articol:

Reţea şcolară an 2021-2022

Documente atasate acestui articol:

Simpozion național “Eugen Ionescu-prima sută de ani”, ediția a XII-a, 30.03.2021

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro