Completarea/ întregirea normei didactice/ transferul pentru restrângere cf. art. 27- sesiunea 2021

A. La nivelul I.Ș.J. Olt

  1. Model cerere completare normă I.Ș.J. Olt.
  2. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic.
  3. Precizări privind desfășurarea etapei.
  4. Anexele 4-12 ale Metodologiei privind evaluarea probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă(după evaluare, se vor transmite comisiei de mobilitate până la data de 25 februarie 2021).
  5. Model adeverință statut titular/debutant/angajat pe durata viabilității postului/catedrei(se va include în mod obligatoriu în dosarul depus de către fiecare candidat la ISJ Olt).

B. La nivelul unității de învățământ:

Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de completare/întregire a normei didactice/ transferul pentru restrângere în baza art. 27 din OMEC nr. 5991/2020. Model cerere întregire normă(titular) respectiv model cerere de completare normă didactică (titular sau debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) şi alin. (6) din Metodologie) adresată de personalul didactic, conducerii unităţii de învăţământ unde se întregeşte/completează catedra(termen de depunere- 22 ianuarie 2021, termen de soluționare la nivel unitate- 25-26 ianuarie 2021). Model cerere transfer pentru restrângere de activitate în baza art. 27 din Metodologia-cadru. (termen de depunere 22 ianuarie 2021, termen de soluționare la nivel unitate- 1 februarie 2021). Model cerere întregire respectiv

model ...cititi mai departe.

Erasmus+, semnătura digitală

Începand cu 2021, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) va generaliza utilizarea semnăturii electronice calificate pentru toate documentele. Detalii la adresa: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/853 ...cititi mai departe.

[Consultare publică] Proiectele metodologiilor de organizare a programului „A doua șansă” pentru învățământul primar și învățământul secundar inferior

 În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, cod SMIS 118327, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, este prevăzută o subactivitate dedicată revizuirii metodologiilor, planurilor-cadru și programelor școlare pentru programul A doua șansă. ...cititi mai departe.

Repartizare metodiști Gradul didactic I, seria 2022-2024, Gradul didactic II, seria 2021-2023

Documente atasate acestui articol:

Selecţie şcoli- pilot-media

Documente atasate acestui articol:

Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei functii contractuale vacante de sofer, gradul I, studii medii/profesionale

Documente atasate acestui articol:

Concursul Online de Lingvistică 2021

Documente atasate acestui articol:

Apel al Comisiei Europene pentru proiecte privind protejarea mediului

Comisia Europeană a lansat un apel public, adresat acelor școli și universiăți care au fost sau sunt implicate în proiecte cu tematică legată de dezvoltarea durabilă, protejarea mediului, combaterea efectelor schimbărilor climatice (sau subiecte similare); cei vizați sunt invitați să descrie ce au realizat concret în acele proiecte, ca un prim pas spre dezvoltarea unei platforme de schimb de bune practici și, astfel, să își exprime angajamentul de a continua să contribuie la realizarea neutralității climatice și promovarea dezvoltarii durabile.  Apelul este deschis până la data de 31 ianuarie a.c., fiind disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EducationForClimateCoalitionSurvey2020 ...cititi mai departe.

ORDIN nr. 3.090 din 8 ianuarie 2021 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

https://vaccinare-covid.gov.ro/

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro