Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să valorifice noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii. Această platformă a fost dezvoltată de echipa proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cu sprijinul experților Institutului de Științe ale Educației (IȘE), în scopul susținerii cadrelor didactice și elevilor pentru continuarea învățării de acasă.

Documente atasate acestui articol:

OMEC nr. 3374/28.02.2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.092/2020.

OMEC nr. 3374/28.02.2020 Monitorul Oficial nr. 226/20.03.2020

Anexa la OMEC nr. 3374/28.02.2020 Monitorul Oficial nr. 226bis/20.03.2020

Anunt servicii oferite online de C.J.R.A.E. Olt

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2020

 • Lista punctajelor cadrelor didactice participante la etapa de transfer pentru restrângere de activitate. Eventualele contestații se pot depune după reluarea activității și reprogramarea datelor calendarului mobilității personalului didactic, conform adresei MEC nr. 8699/12.03.2020.
 • Probele practice și inspecțiile la clasă se vor reprograma imediat după reluarea cursurilor.
 • Fișe de evaluare a inspecției la clasă. Fisa de evaluare a probelor practice.(după completare, un exemplar se înmânează candidatului iar un exemplar se transmite la I.Ș.J.).
 • Lista cadrelor didactice participante la etapa de transfer pentru restrângere de activitate.
 • Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate disponibile.
 • Condiții specifice de ocupare a posturilor în etapa de transfer pentru restrângere de activitate.
 • Precizări privind organizarea și desfășurarea transferului pentru restrângere de activitate.
 • Model adeverință statut post.
 • Model cerere transfer adresată ISJ, Perioada de depunere: 6-11 martie 2020(luni-joi: 10-16, vineri: 9-14).
 • Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2020.
 • Model cerere transfer adresată unității de învățământ primitoare în vederea obținerii acordului de transfer.(numai pentru ocuparea posturilor propuse pentru ”transfer consimțit între unitățile de învățământ”). Perioada de depunere:17-18 martie 2020.
 • Precizări privind transferarea personalului didactic titular în baza art. 48, alin.(2,3) din Metodologia-cadru.
 • Model cerere depusă de cadrele didactice care solicită transferul în baza art. 48, alin.(2,3).
 • ...cititi mai departe.

  Inspectoratul Școlar Județean Olt_Protejarea cetățenilor este prioritatea noastră!

  Ca măsură de prevenire, începând din data de 13.03.2020, se suspendă activitățile de relații cu publicul din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt, iar biroul de registratură va fi închis. ...cititi mai departe.

  Cercuri pedagogice învățământ primar, semestrul al II-lea, an școlar 2019 – 2020

  P.O. 21.06_Procedura privind organizarea și desfășurarea activităților educative în perioada vacanțelor școlare în învățământul preșcolar

  P.O. 21.06_Procedura privind organizarea și desfășurarea activităților educative în perioada vacanțelor școlare în învățământul preșcolar ...cititi mai departe.

  REZULTATE FINALE- OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA, ETAPA județeană

  Documente atasate acestui articol:

  Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 06./09.03.2020

  Gradația de merit- sesiunea 2020

 •  Fișe pentru evaluarea candidaților- personal didactic de predare, de conducere, îndrumare și control.
 • Fise pentru evaluarea candidaților- personal didactic auxiliar.
 • Anunț privind repartizarea numărului de gradații pe categorii de personal și pe discipline.
 • OMEC nr. 3307 privind aprobarea metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalululi didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2020.
 • ...cititi mai departe.

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro