În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Olt și a candidaților ce finalizează gr.I și gr.II în anul școlar 2020-2021

Directorii unităților de învățământ vor transmite inspectoratului școlar până pe 7 iunie / 18 iunie documentele din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic ce finalizează în anul școlar 2020-2021 gradul II, gradul I și aprecierile anuale/calificativele anuale pentru ultimii doi ani școlari/ ultimii trei ani școlari . ...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Webinar_Ionel Teodoreanu_Iași

Documente atasate acestui articol:

Concursul Internațional ,,Copilăria de-a lungul AnoTimpurilor”, mai – august 2021

Documente atasate acestui articol:

Gradația de merit- sesiunea 2021

 1.  O.M.E. nr. 3749/2021 privind aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2021.
 2. Anunț privind repartizarea numărului de gradații pe categorii de personal și pe discipline.
 3. Cerere de inscriere la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit 2021.
 4. Declarație autenticitate.
 5. Fișe pentru evaluarea candidaților:

a.Invățământ preșcolar.

b.Învățământ primar.

c.Profesori.

d.Învățământ special

e.Profesori CSS-LPS(înv. vocațional sportiv).

f.Conducere CSS-LPS(înv. vocațional sportiv).  ...cititi mai departe.

Comunicat – Lansarea în timpul pandemiei COVID-19, a primului program de pregătire pe teme de educație pentru sănătate sănătate și prim-ajutor

Comunicat_Sanitarii Priceputi

CRUCEA ROSIE ROMANA – ISTORIA BINELUI https://www.youtube.com/watch?v=8rmXPf8cccs

Invata sa acorzi prim ajutor! Interventia ta corecta poate salva o viata! ...cititi mai departe.

Anunț pregătire gradul didactic II, anul școlar 2020-2021- Universitatea din Craiova

Documente atasate acestui articol:

Detașarea în interesul învățământului a personalului didactic titular- an școlar 2021-2022

 • Precizari privind organizarea și desfășurarea etapei.
 • Acord detașare.(se înregistrează la unitatea de învățământ primitoare, în perioada 11- 17 mai sau în perioada 6-10 septembrie 2021).
 • Model solicitare unitate primitoare adresată cadrului didactic.
 • Model adeverință statut post.(se completează de unitatea de unde pleacă prin detașare cadrul didactic).
 • Candidații titulari în alt județ sau în municipiul București, propuși pentru detașare în interesul învățământului în județul Olt, vor transmite la Inspectoratul Școlar Județean Olt, adeverința eliberată de inspectoratul școlar al județului municipiului București de luare în evidență a solicitării de detașare.
 • Anexa cuprinzând lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului va fi transmisă de directorii unităților de învățământ către Inspectoratul Școlar Județean Olt, până la data de 11 iunie 2021,  la adresa: https://forms.gle/AGMcfB2yQQskDLaA8
 • Dosarele cuprinzând documentele specificate în precizările privind desfășurarea etapei vor fi înregistrater de candidați la Inspectoratul Școlar Județean Olt, în perioada 11- 17 mai 2021, la compartimentul Managementul Resurselor Umane, în intervalul orar 10.00-14-00
 • ...cititi mai departe.

  Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2021

 • Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile a fost publicată pe site-ul www.titularizare.edu.ro .
 • Anunț referitor la înscrierea candidaților.  Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii). Model fișă de înscriere la concurs. Dosarele de concurs se depun în perioada 11-17 mai 2021, în intervalul orar 10,00-15,00. Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în județul Olt în ultimii 3 ani, vor depune la biroul MRU, cererea-tip însoțită de documentele ce completează dosarele din anii anteriori. Ceilalți candidați vor depune dosarele la membrii comisiei județene desemnați pentru primire, în spațiul amenajat la intrarea în sediul instituției. Pe coperta dosarului de carton cu șină, se va atașa modelul anexat conținând informații generale despre participarea la concurs. Obs.  a) Adeverința medicală se eliberează numai de cabinetele de medicina muncii. b) Certificatul/ adeverinţa de integritate comportamentală și cazierul judiciar nu sunt necesare la înscriere, acestea fiind solicitate ulterior de către ISJ.
 • Model declaraţie pe proprie răspundere. Model adeverință statut post pentru cadrele didactice angajate pe durata viabilității postului, participante la concurs.
 • Anexa nr.19 (calendarul mobilității personalului didactic, referitor la concurs) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022.
 • Precizări metodologice privind organizarea și desfășurarea concursului. Acestea vor fi completate prin anunțuri și proceduri specifice, până la data desfășurării probelor concursului.
 • Ordin 5975/09.11.2020 pentru aprobarea programelor privind concursul național. Programele de concurs pentru disciplinele de cultură generală. Programele de concurs pentru disciplinele tehnologice. Pentru celelalte discipline, care nu sunt incluse în listele de mai sus, rămân valabile programele de concurs din anul 2020, postate la adresa http://titularizare.edu.ro/2020/
 • ...cititi mai departe.

  ANUNȚ – ORGANIZAREA GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA 2021, UNIVERSITATEA DIN ORADEA

  Documente atasate acestui articol:

  Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2015-2020

 • Model  cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate, care au participat la concursul din anii menționați şi au obţinut cel puţin media/nota 7,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7/5 la concursuri de titularizare.
 • Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2020, 2019, 2018 și se completează de cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2020, 2019 sau 2018 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
 • Dosarele se depun în perioada 11-17 mai 2021,  în intervalul orar 10,00-15,00, la biroul managementul resurselor umane. 
 • Precizări metodologice(extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022).
 • ...cititi mai departe.

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro