Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic- 2018

 1. OMEN nr. 5415/2018 care modifică si completează OMEN nr. 4827/2018.
 2. O.M.E.N. nr. 5350/24,10.2018 privind modificarea OMEN nr. 4165/2018.
 3. OMEN NR. 4827/2018.
 4. OMEN nr. 4445/2018.
 5. OUG nr.9/2018.
 6. O.M.E.N. nr. 4165/24.07.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, planului de încadrare și încadrarea în regim de plata cu ora ale personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar.
 7. Precizările nr. 34072/06.07.2018 privind încadrarea în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic din unitățile de învățământ cu profil tehnologic.
 8. OMEN nr. 3913 din 07.06.2018 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursurilor organizate la nivel judetean(Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat ș.a.).
 9. Structura anului școlar 2018-2019.
 10. Ordinul M.E.N. nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019.
 11. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic)
 12. Calendarul mobilităţii personalului didactic, actualizat cf. OMEN nr. 3017/08.01.2018.
 13. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 14. Adresa 116/DGISSEP/23.01.2018 privind disciplinele opționale.

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro