Concursul de acordare a gradațiilor de merit- sesiunea 2018

  1. Anunț privind repartizarea numărului de locuri pe categorii de personal și pe discipline/domenii pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2018.
  2. Fise de evaluare în vederea acordării gradației de merit pentru: a) Profesori;  b) Învățători; c) Educatoare; d) Maistri instructori; e) Înv. special; f) Înv. vocațional-arte; g) Personal de conducere, îndrumare și control; h) Profesori palate și cluburi; i) Directori palate și cluburi; j) Personal didactic de predare din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar; k) Personal de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar; l) Personal didactic auxiliar.  
  3. Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018.
  4. Cerere-tip-pt.-opțiunea-înscrierii-la-concursul-pt.-gradația-de-merit
  5. Declaratie pe propria raspundere gradatii 2018

Alte articole din categoria - Managementul resurselor umane

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro