Stiri si noutati

Curs de formare Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a (15 credite profesionale transferabile)

Casa Corpului Didactic organizează, în perioada septembrie  – noiembrie 2017, cursul de formare „Informatică și TIC  pentru gimnaziu – clasa a V-a” (60 de ore/15 credite profesionale transferabile), http://ccdolt.ro/?p=3195 .

...cititi mai departe.

Precizari inscriere – gradele didactice I si II (an scolar 2017-2018)

Cererile de preinscriere si dosarele de inscriere la examenele de obtinere a gradelor didactice I si II se depun la nivelul unitatilor de invatamant unde functioneaza candidatii, in perioada 01-31 octombrie 2017, dupa care se aduc la sediul I.S.J. Olt, la inceputul lunii noiembrie 2017, dupa o programare pe care o veti primi in timp util.
Modele de cereri de preinscriere, precum si actele necesare completarii dosarelor de inscriere vor fi afisate pe site-ul inspectoratului si vor fi trimise pe mail-ul scolilor la sfarsitul acestei luni.

...cititi mai departe.

Adresă utilizare auxiliare

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2018_Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare în învăţământ

Documente atasate acestui articol:

In atentia Doamnei/Domnului Director, Asigurarea manualelor scolare pentru clasa a V-a

Documente atasate acestui articol:

Newsletter-ul numărul 4 (17)/2017 al Ministerului Educației Naționale

Newsletter nr. 4 (17)/8-14 septembrie 2017

 Ministerul Educației a aprobat Compendiul introductiv pentru gimnaziu

Elevii claselor a V-a și cadrele didactice implicate în procesul instructiv-educativ al acestor elevi vor utiliza, în primele opt săptămâni ale noului an școlar, Compendiul introductiv pentru gimnaziu. Conţinutul documentului a fost elaborat de grupuri de lucru cu experienţă în dezvoltarea de curriculum, sub coordonarea metodologică a Institutului de Ştinţe ale Educaţiei.

Compendiul include resurse de învățare și propune o abordare modernă, interactivă, sintetică, menită să încurajeze gândirea critică şi comunicarea prin activităţile şi aplicaţiile integrate (inclusiv trimiteri către mediul on-line).

Detalii+

 


Examenul national de Bacalaureat 2018 începe în luna februarie a anului viitor cu probele de evaluare a competențelor

Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat din anul școlar 2017-2018 va începe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, toate probele de evaluare a competențelor se vor desfășura pe durata lunii februarie. Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune au loc în săptămâna 29 ianuarie – 2 februarie 2018.

Detalii +

 


Noi manuale școlare pentru elevii de clasa a V-a disponibile pe platforma manuale.edu.ro

O nouă tranșă de manuale pentru elevii de clasa a V-a a fost încărcată pe manuale.edu.ro, platforma utilizată de Ministerul Educației Naționale pentru a pune la dispoziția celor interesați versiunile electronice ale edițiilor print.

Mai exact, ne referim la 23 de manuale pentru cinci discipline: Istorie, Educație tehnologică, Informatică, Limba engleză (limbă modernă 2) și Limba engleză (limbă modernă 1) – studiu intensiv.

În săptămâna 11-15 septembrie, cadrele didactice care predau la clasa a V-a își pot exprima opțiunile în raport cu titlurile aprobate.

Detalii +

 


Consultare publică privind metodologia de evaluare instituțională a unităților de învățământ preuniversitar

Din punct de vedere tehnic, proiectul de metodologie inițiat de ARACIP urmărește pe de o parte simplificarea activității de evaluare internă și externă a calității educației, iar pe de altă parte informatizarea activității de evaluare internă (prin aplicația informatică https://calitate.aracip.eu) și de evaluare externă (printr-o nouă aplicație informatică, atașată platformei existente).

Sugestiile șl propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail aracip@edu.gov.ro.

Detalii +

Măsuri pentru stabilirea prețului abonamentelor decontate elevilor care fac naveta

Tarifele maximale aplicate în anul școlar 2016-2017 de transportatorii rutieri pentru stabilirea prețurilor abonamentelor de care pot beneficia elevii care fac naveta vor fi menținute și în următorii doi ani școlari, mai precis până la 1 septembrie 2019.

Guvernul a aprobat, în acest sens, o hotărâre pentru modificarea articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016.

Detalii +

 


Timpul anual de instruire recomandat pentru educația obligatorie în programul de zi, în Europa (2015-2016)

În contextul începerii noului an școlar în data de 11 septembrie și a discuțiilor apărute în spațiul public pe tema duratei anului școlar/vacanțelor, vă oferim o serie de informații în registru comparativ privind timpul minim recomandat de instruire pe an în Europa. 

Am inserat, de asemenea, și date privind debutul anului școlar pe continent.

Datele provin din rapoartele Euryidice (2015-2016).

Detalii +

 Sursă imagini: pexels.com, manuale.edu.ro. ise.ro

 

***

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Str. General Berthelot 28-30, sector 1, 010168 Bucureşti, România

...cititi mai departe.

Hotărârea C.A. nr 192 din 07.09.2017

Documente atasate acestui articol:

Concursul judeţean / testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2017

  1. Rezultatele finale ale concursului judeţean de suplinire.
  2. Anunţ privind sedinţa publică de repartizare din 8.09.2017.
  3. Rezultate obținute de candidații necalificați participanți la concursul județean.
  4. Rezultate obținute de candidații calificați participanți la concursul județean.
  5. Anunț referitor la depunerea contestațiilor la rezultatele concursului.
  6. Repartizarea pe săli a candidaţilor cu studii corespunzătoare postului.
  7. Repartizarea pe săli a candidaţilor fără studii corespunzătoare postului.
  8. Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la concurs.
  9. Model cerere înscriere la concurs. Model declaraţie pe proprie răspundere.  Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Pentru candidaţii care au depus dosare la concursul naţional, sesiunea 2017, înscrierea se va face telefonic(0249435986, 0765242700). Dosarele se depun la ISJ Olt in zilele de 1 şi 4 septembrie 2017. Proba scrisă se susţine în data de 6 septembrie. Proba scrisă se va susţine la Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina în data de 06 septembrie 2017. Accesul candidaţilor în săli este permis începând cu ora 8,00, până la ora 9,00.

...cititi mai departe.

Casa Corpului Didactic-Olt_Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2016-2017

În atenția Doamnelor/Domnilor Directori

și a responsabilului cu formarea continuă

 

Obiect:

Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2016-2017

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Autoritatea Electorala Permanenta -material de informare pentru persoanele interesate a fi operatori de calculator in birourile electorale ale sectiilor de votare

Documente atasate acestui articol:

colaborare-fundatia-terre-des-hommes

colaborare-fundatia-terre-des-hommes

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro