Proiecte

Termene limită pentru parteneriatele strategice Erasmus+ , 2016

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în cadrul Parteneriatelor strategice, programul Erasmus+, în anul 2016 sunt:

...cititi mai departe.

POSDRU/153/1.1/S/138268

Documente atasate acestui articol:

Comunicat de presă „Evaluare națională la standarde europene!” POSDRU/153/1.1/S/138268

Documente atasate acestui articol:

Comunicat de presă „Şanse egale la educaţie, prin prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Documente atasate acestui articol:

Anunț lansare proiect FESTINA

Documente atasate acestui articol:

Selecție experți proiect strategic „Firma de exercițiu, startul tău în antreprenoriat – FESTINA”, ID 150401

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt anunţă lansarea procedurii de selecţie a experțilorîn cadrul proiectuluistrategic Firma de exercițiu, startul tău în antreprenoriat – FESTINA”, ID 150401.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

ANUNŢ DE SELECŢIE A EXPERŢILOR PE TERMEN LUNG în cadrul proiectului „Evaluare națională la standarde europene”, ID 138268

MONINSERT – Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de învățământ tehnic și profesional, nivel 1 și nivel 2 – Studii comparative

Studiile comparative au fost  elaborate în cadrul proiectului „MONINSERT -Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ tehnic şi profesional, nivel 1 şi nivel2” şi respectă prevederile O.M.E.C.T. 6011/2008 cu privire la monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic nivel 1 şi 2 care nu continuă studiile în învăţământul de zi1. În cadrul proiectului au fost investigate două promoţii de absolvenţi de IPT nivel 1 şi 2 de calificare: promoţia 2009-2010 (cuprinzînd atît absolvenţi de Şcoală de Arte şi Meserii, cât şi absolvenţi de An de Completare) şi promoţia 2010-2011 (cuprinzând doar absolvenţi de An de Completare), la nivelul judeţelor Olt şi Dâmboviţa.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Selecție grup țintă în cadrul proiectului „Evaluare națională la standarde europene”

Documente atasate acestui articol:

Anunț selecție grup țintă „Personal din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum” în cadrul proiectului „EduBac – Educație europeană pentru un bacalaureat de succes”, ID 138141

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro