Managementul resurselor umane

REPARTIZARI ALE CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA CONCURS ÎN ȘEDINȚE PUBLICE

1. Anunt referitor la şedinţa de ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată, organizată la nivel judeţean, în data de 12 septembrie 2014.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concurs ocupare posturi didactice/catedre vacante/rezervate, sesiunea 2014

Documente atasate acestui articol:

ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobata prin O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011

MAXIMA IMPORTANTA!!!

OMEN nr. 3597/18.06.2014 şi anexe, cu modificari si completari la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Documente importante de la ARACIP. Maxima urgenta!

In atentia directorilor de unitati scolare si a comisiilor CEAC

Va rugam sa studiati documentul atasat (2 pagini) si sa RESPECTATI TERMENELE IMPUSE de la ARACIP!

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

LEGISLATIE

Documente atasate acestui articol:

Posturi vacante pe parcursul anului scolar 2013-2014

Documente atasate acestui articol:

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR (TITULARIZARE 2014)

REZULTATE FINALE, DUPĂ SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR.

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNDE SE DESFĂȘOARĂ PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 21 IULIE 2014.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2014-2015 pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.

Download ANUNT_sedinta_tit_253.docx
Download Model acord emis de director privind prelungirea contractului de munca pentru anul scolar 2014-2015
Download Adresa ISJ privind procedurile, termenele si cadrul legislativ 
Download Cererea tip depusa la ISJ de cadrele didactice care au note/medii peste 5
Download Cererea tip depusa la ISJ de cadrele didactice care au note/medii peste 7 si cel putin definitivatul
Download Macheta transmisa catre ISJ de catre conducerea unitatii privind continuitatile aprobate
Download Model al raportului comisiei de mobilitate catre CA referitor la continuitatile propuse

...cititi mai departe.

PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT 2014-2015

Download ANUNT probe practice orale .docx
Download ANUNT_sedinta_pretransfer.docx
Download Adresa MEN nr. 38444 din 14.04.2014.pdf
Download Lista cadrelor didactice care au depus solicitari de pretransfer in etapa 1- 9-11 APRILIE 2014
Download Adresa_DGMRURSN_31701_2014.pdf
Download MODEL ACORD de pretransfer emis de directorul unitatii de invatamant
Download MODEL ADEVERINTA eliberata de unitatea in care cadrul didactic este titular cu privire la situatia postului/catedrei
Download ADRESA ISJ OLT REF. Solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant – 2014
Download CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de pretransfer 2014
Download CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta a cererilor de pretransfer consimtit 2014
Download CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta publica a cererilor de schimb de post intre titulari 2014
Download MODEL INSTIINTARE a ISJ cu privire la acordurile de pretransfer emise de directorul unitatii de invatamant
Download MODEL RAPORT al Comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant – propuneri de acord in vederea pretransferului 2014
Download MACHETA UNITATE_MOD_OCUPARE.2014.xls pentru comunicarea modului de ocupare a posturilor in etapa desfasurata intre 9.04-06.05.2014
Download MACHETA UNITATE_PRETRANSFER-2014.xls pentru comunicarea cadrelor didactice care solicita pretransferul consimtit in cadrul fiecarei etape 

...cititi mai departe.

MODIFICAREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA DIN PERIOADA DETERMINATA IN PERIOADA NEDETERMINATA (TITULARIZAREA CONFORM ART. 253 DIN LEGEA NR.1/2011)

Download ANUNT SCOLI art 253.pdf
In baza OUG nr. 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 prin care art. 253 din lege a fost modificat, a fost emis OMEN 3275/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5451/2013.
OUG nr. 16/2014 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/10.04.2014, iar OMEN 3275/2014 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270/11.04.2014. 
Download OMEN_3275_2014.pdf
Download Model acord titularizare in baza art. 253 emis de directorul unitatii de invatamant
Download Model adresa de instiintare a ISJ cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de incadrare ca titular in baza art. 253
Download Ref. Solutionarea cererilor de modificare a duratei contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata – 2014
Download Cererea tip adresata directorului, pentru incadrarea ca titular, incepand cu 01.09.2014, in baza art. 253
Download Macheta tip pentru comunicarea listei cadrelor didactice care au solicitat titularizarea in baza art. 253
Download Model refuz al cererii de titularizare in baza Art. 253, emis de directorul unitatii de invatamant

...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro