Managementul resurselor umane

LEGISLATIE AFERENTĂ MOBILITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC 2015-2016

1. OMEN nr. 5108/12.12.2014 pentru modificarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTATE ÎN TIMPUL ANULUI ŞCOLAR 2014-2015

 

1. Lista actualizată a posturilor publicate in vederea ocupării prin concurs la nivelul unităților de învățământ (11 mai 2015)

2.  Lista actualizată a posturilor publicate in vederea ocupării prin concurs la nivelul unităților de învățământ (21 aprilie 2015)

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DETAŞARE LA CERERE

1.Şedinţa publică de soluţionare a cerererilor de:

  • Completare a normei didactice(numai pentru cadrele didactice titulare);
  • Detaşare în interesul învăţământului pentru retrângere de activitate nesoluţionată;
  • Detaşare la cerere prin concurs sau prin punctaj;

va avea loc în data de 27 august 2014 la sala de şedinţe din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, începând cu ora 900.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CU PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT PRIN PLATA CU ORA

1. Anunţ referitor la şedinţa de ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată, organizată la nivel judeţean, în data de 8 septembrie 2014.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

PROBE PRACTICE/ORALE

 1. Anunţ referitor la susţinerea probelor practice/orale, stabilite în calendarul mobilităţii personalului didactic în data de 25 august 2014, în atenţia candidaţilor participanţi la etapa de detaşare la cerere/în interesul învăţământului sau a candidaţilor participanţi la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013, 2012.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1. Adresa ISJ Olt nr. 7869/30.09.2014 privind întocmirea listele cuprinzând personalul didactic de predare, respectiv personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat încadrat cu minimum jumătate de normă/post didactic în anul şcolar 2014-2015 într-una sau cumulat în mai multe unităţi de învăţământ/unităţi conexe.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

REPARTIZARI ALE CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA CONCURS ÎN ȘEDINȚE PUBLICE

1. Anunt referitor la şedinţa de ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată, organizată la nivel judeţean, în data de 12 septembrie 2014.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concurs ocupare posturi didactice/catedre vacante/rezervate, sesiunea 2014

Documente atasate acestui articol:

ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobata prin O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011

MAXIMA IMPORTANTA!!!

OMEN nr. 3597/18.06.2014 şi anexe, cu modificari si completari la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Documente importante de la ARACIP. Maxima urgenta!

In atentia directorilor de unitati scolare si a comisiilor CEAC

Va rugam sa studiati documentul atasat (2 pagini) si sa RESPECTATI TERMENELE IMPUSE de la ARACIP!

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro