Managementul resurselor umane

Completarea/ întregirea prin transfer a normei didactice a personalului didactic titular- sesiunea 2018

 1. Ședința publică de soluționare a cererilor de completare a normei didactice pentru personalul didactic titular se va desfășura marți 06 martie 2018, începând cu ora 10,00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt.
 2. Lista catedrelor disponibile pentru etapa de completare a normei didactice(conține date în curs de actualizare).
 3. Ca urmare a suspendării cursurilor în perioada 26 februarie-2 martie 2018, inspecțiile la clasă/probele practice/orale au fost reprogramate, conform graficului anexatDupă susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

A. La nivelul unităţii de învăţământ unde este titular cadrul didactic solicitant.

 • Model cerere completare normă adresată conducerii unităţii de învăţământ(termen de depunere 26 ianuarie 2018).
 • Model cerere întregire normă adresată conducerii unităţii de învăţământ unde se întregeşte catedra(termen de depunere 26 ianuarie 2018).

B. La nivelul I.Ş.J. Olt.

Depunerea dosarelor se desfășoară după următorul program: joi 22 februarie(9,00-16,00) și vineri 23 februarie(8,30-14,00).

...cititi mai departe.

Contestații ale cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile de pensionare și au solicitat menținerea în activitate

Listă finală contestatii cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 01.09.2018, care au solicitat menținerea în activitate în anul școlar 2018 -2019 în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta legală de pensionare și ale căror cereri au fost respinse

...cititi mai departe.

Menţinerea ca titulari peste vârsta de pensionare- 2018

Contestațiile privind menținerea în activitate se pot depune în zilele de 6 și 7 februarie 2018 iar soluționarea lor va avea loc în data de 9 februarie 2018.

...cititi mai departe.

Actualizarea deciziilor de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare

 1. Model cerere.
 2. Adresa catre unitatile de invatamant.

Transferarea personalului didactic titular în baza art. 48, alin.(2,3) din O.M.E.N. nr. 5485/2017

 1. Model cerere adresata conducerii unităţii de învăţământ unde se solicită transferul.
 2. Modele de adrese privind comunicarea acordului/refuzului de transfer către solicitant şi de înştiinţare a I.Ş.J. Olt.

...cititi mai departe.

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor prin şedinţe publice pe parcursul anului şcolar 2017-2018

 1. Posturile rămase neocupate disponibile la data de 14 septembrie 2017 se vor repartiza în şedinţă publică organizată la Colegiul tehnic Metalurgic Slatina, joi 14 septembrie, începând cu ora 12,00. Lista posturilor disponibile pentru şedinţă conţine date în curs de actualizare.
 2. Începând cu data de 22.09.2017, în fiecare zi de vineri, începând cu ora 10,00, comisia de mobilitate a I.Ş.J. Olt organizează şedinţe de repartizare a posturilor didactice disponibile şi afişate în ziua precedentă conform listei care poate fi vizualizată aici

...cititi mai departe.

ANUNȚ posturi/catedre, vacante/rezervate, publicate în vederea ocupării prin concurs, la nivelul unității școlare, în anul școlar 2017-2018

Concurs ocupare posturi Liceul cu Program Sportiv Slatina, Concurs ocupare posturi Colegiul Tehnic ”M. Basarab”, Liceul Tehnologic ”C. Filipescu”, Caracal Concurs ocupare posturi Colegiul tehnic ”N. Bălcescu” Balș, Colegiul tehnic ”Alexe Marin” Slatina. Concurs ocupare posturi Liceul Tehnologic ”Constantin Brâcoveanu” Scornicești Concurs ocupare posturi Liceul Tehnologic Vitomirești, Școala Gimnazială Vădăstrița Concurs ocupare posturi Școli Gimnaziale:  Ștefan cel Mare, Orlea, Vișina Nouă, Gîrcov Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Ghimpețeni Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Poboru Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Șerbănești, Liceul Tehnologic Tufeni, Liceul Teoretic ”Ștefan Diaconescu” Potcoava Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială nr. 1 Balș Concurs ocupare posturi Școala Profesională Specială Balș Concurs ocupare posturi  Școala Gimnazială   Vădastra Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Brastavățu Concurs ocupare posturi Liceul Teoretic ”Tudor Vladimirescu” Drăgănești-Olt Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Oboga Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Oporelu Concurs ocupare posturi Liceul Tehnologic Izvoarele Concurs ocupare posturi Liceul Teoretic ”Ion Gh. Roșca” Osica de Sus Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Viespești-Sprîncenata Concurs ocupare posturi Școala Gimnazială Valea Mare Concurs ocupare posturi Liceul Tehnologic Tufeni Concurs ocupare posturi

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Ocuparea prin concurs, la nivelul unității școlare, a posturilor/catedrelor, vacante/rezervate, apărute în timpul anului școlar 2017-2018

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR UNITĂȚILOR ȘCOLARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL OLT

În vederea realizării încadrării pe posturile/catedrele/orele rămase neocupate sau apărute în timpul anului școlar puteți descărca de aici documentele necesare (elemente de legislație, machete, tipuri de decizii).

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concursul judeţean / testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2017

 1. Rezultatele finale ale concursului judeţean de suplinire.
 2. Anunţ privind sedinţa publică de repartizare din 8.09.2017.
 3. Rezultate obținute de candidații necalificați participanți la concursul județean.
 4. Rezultate obținute de candidații calificați participanți la concursul județean.
 5. Anunț referitor la depunerea contestațiilor la rezultatele concursului.
 6. Repartizarea pe săli a candidaţilor cu studii corespunzătoare postului.
 7. Repartizarea pe săli a candidaţilor fără studii corespunzătoare postului.
 8. Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la concurs.
 9. Model cerere înscriere la concurs. Model declaraţie pe proprie răspundere.  Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Pentru candidaţii care au depus dosare la concursul naţional, sesiunea 2017, înscrierea se va face telefonic(0249435986, 0765242700). Dosarele se depun la ISJ Olt in zilele de 1 şi 4 septembrie 2017. Proba scrisă se susţine în data de 6 septembrie. Proba scrisă se va susţine la Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina în data de 06 septembrie 2017. Accesul candidaţilor în săli este permis începând cu ora 8,00, până la ora 9,00.

...cititi mai departe.

Repartizarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2017-2018

 1. Anunţ privind sedinţa publică de repartizare din 8.09.2017.
 2. Model de cerere tip pentru încadrarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2016-2017. Perioada de depunere a dosarelor la unităţile de învăţământ şi la I.Ş.J. Olt – 1 şi 4 septembrie 2017.
 3. Precizări privind încadrarea în regim plata cu ora/cumul.

...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro