Dezvoltarea resursei umane/ Perfectionare

DEFINITIVAT- 2016_ Cursuri de pregatire oferite de Universitatea din Pitesti

Către
Toate unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din județul Olt

În atenția
• Doamnei/ Domnului Director
• Cadrelor didactice înscrise la Examenul Național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

In atentia cadrelor didactice care finalizeaza graduI I si gradul II in sesiunea august 2016

In perioada 13-17 iunie 2016, cadrele didactice din judetul Olt care finalizeaza gradele didactice I si II in sesiunea august 2016, sunt rugate sa aduca, la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Olt, adeverintele de vechime si adeverintele cu calificativele obtinute in ultimii ani scolari. Aceste adeverinte sunt necesare completarii dosarelor de inscriere la aceste grade (conform metodologiei in vigoare).
Adeverintele pot fi aduse de candidati sau de un reprezentant delegat de conducerea unitatii de invatamant si se depun la etajul I al I.S.J. Olt, biroul „Perfectionare”, sau la secretariatul inspectoratului, in perioada mai sus mentionata, in intevalul orar 9.00-15.00.
Aveti atasate modele de adeverinte atat pentru gradul I, cat si pentru gradul II.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_17-30 iunie: depunere procese-verbale inspecţii speciale, fişe de evaluare activitate didactică

Către toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt

In atenţia- Doamnei/Domnului Director

– Candidaţilor înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2016

...cititi mai departe.

Curs de formare: MEDPRO- MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

In atenţia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

Centrul Naţional de Training EDUEXPERT, furnizor de formare profesională continuă, organizează programul de formare continuă MEDPRO- MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ, acreditat prin OMECS nr. 3150/2015.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Termen limita pentru inspectiile curente si speciale – gradele didactice I si II – an scolar 2015/2016

Va reamintim ca termenul limita pentru efectuarea inspectiilor curente si speciale, la gradele didactice I si II, pentru anul scolar curent, este 3 (trei) iunie 2016.
Va reatasam si modelele de raport scris si fise de evaluare pentru toate tipurile de inspectii efectuate in scopul obtinerii gradelor didactice I si II.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – pregatire pentru examenul de obtinere a gradului didactic II, sesiunea august 2016

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Craiova – pregatire pentru examenul de obtinere a gradului didactic II, sesiunea august 2016

Documente atasate acestui articol:

Cursuri de formare- Universitatea din Pitești

Universitatea din Pitești, prin Centrul de Formare și Performanță ”Muntenia” derulează programe de formare și dezvoltare profesională continuă recunoscute de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și programe de formare destinate adulților, recunoscute atât de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cât și de Autoritatea Națională a Calificărilor.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Tabel nominal cu cadrele didactice din judetul Olt care au depus, in luna octombrie 2015, dosare de inscriere la examenul de obtinere a gradelor didactice II si I

Aceste tabele contin candidatii inscrisi la gradul didactic II, seria 2015-2017, precum si cei inscrisi la gradul didactic I, seria 2015-2018.
Cadrele didactice inscrise la gradul II, seria 2015-2017, mai au de efectuat doua inspectii (inspectia curenta 2 si inspectia speciala). Este recomandat ca penultima inspectie, adica insp. curenta 2, sa fie facuta in acest an scolar(2015/2016). Pentru efectuarea inspectiei candidatii sunt rugati sa solicite un metodist inspectorului de specialitate. Inspectia speciala se sustine obligatoriu in ultimul an (in acest caz, in anul scolar 2016/2017). Data limita de sustinere a inspectiilor din acest an scolar este 03.06.2016.
La fel, cadrele didactice inscrise la gradul I, seria 2015-2018, mai au de efectuat doua inspectii (curenta 2 si speciala). Este recomandat ca insp. curenta 2 sa se efectueze in anii scolari 2015/2016 sau 2016/2017, ramanand ca insp. speciala sa fie efecuata, in acest caz, in anul scolar 2017/2018 (ultimul an al gradului didactic). Cine doreste sa efectueze insp. curenta 2 in acest an scolar trebuie sa solicite un metodist inspectorului de specialitate. Va reamintim ca data limita de sustinere a inspectiilor de la gradul II si gradul I, in acest an scolar, este 03.06.2016.
Rapoartele scrise ale inspectiilor si fisele de evaluare ale lectiilor se aduc in copie (dublu exemplar), cerificata pentru conformitate de directorul unitatii de invatamant in care a fost efectuata inspectia, pe fiecare pagina (se predau la sediul ISJ Olt, compartimentul „Dezvoltarea Resursei Umane”)

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Program de formare continuă_Limba română- Universitatea din Piteşti

Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt

Universitatea din Piteşti, prin Institutul de Formare şi Performanţă Muntenia, Facultatea de Litere, organizează cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice care predau Limba şi literatura română.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro