Descentralizare și management instituțional

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2018

Rezultatele obținute de candidații participanți la concurs au fost afișate pe pagina www.titularizare.edu.ro sau în varianta  xlsContestaţiile referitoare la rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă a concursului se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, în data de 17 iulie 2018, până la ora 21:00; și în data de 18 iulie 2018, până la ora 15:00. Repartiția(în ordine alfabetică) pe săli și centre de concurs a candidaților la:  a) Colegiul Național ”Ion Minulescu” Slatina; b) Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina; c) Școala Gimnazială nr.3 Slatina

...cititi mai departe.

DEFINITIVAT-2018_Repartizarea pe săli a candidaţilor

Documente atasate acestui articol:

Rezultate: Proiecte din domeniul învățământului preuniversitar

Inspectoratul Școlar Județean Olt va desfășura în anul școlar 2018-2019, proiectul de mobilitate Democratic School Culture with Teacher as a Change Agent cu finanțare Iceland, Liechtenstein, Norway Grants, ca urmare a finanțării pentru perioada menționată a proiectului depus la ANPCDEFP la data limită 30 mai 2018.

...cititi mai departe.

Rezultate – faza națională, Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, 2018

Faza națională a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, 2018, a avut loc la Piatra Neamț, în perioada 9-15 iulie 2018. Echipajele județului Olt au înregistrat următoarele rezultate:

...cititi mai departe.

DEFINITIVAT-2018_Precizări examen

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT- 2018_centrul de examen: Colegiul Tehnic Metalurgic- Slatina

In atentia candidatilor inscrisi la Examenul National de Definitivare in invatamant, sesiunea iulie 2018

Centrul de examen desemnat: COLEGIUL TEHNIC METALURGIC, Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 64 A.

...cititi mai departe.

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2018

 1. Lista posturilor didactice/ catedrelor disponibile(cu excepția celor cu statut rezervat) și lista posturilor titularizabile. Erate: a) postul de Învățător de la Șc. nr.1 Balș(cod 1469) nu este disponibil, fiind ocupat în etapa de transfer pentru restrângere de activitate- sesiunea 2018. b) posturile de Educatoare de la GPN nr.1 Caracal(cod post 1233 si 1234) sunt retrase prin hotărârea consiliului de administrație al ISJ Olt din data de 2 iulie 2018, în baza adresei nr. 860/21.06.2018 a Liceului Tehnologic ”Constantin Filipescu” Caracal, urmare a numărului insuficient de înscrieri ale preșcolarilor.
 2. Lista punctajelor finale, după soluționarea contestațiilor.
 3. Modele ale documentelor redactate la nivelul unităților de învățământ în vederea eliberării acordului de pretransfer.
 4. Planificarea inspecțiilor/probelor practice(conține date în curs de actualizare).
 5. Lista punctajelor cadrelor didactice titulare care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. Eventualele contestații asupra punctajelor acordate se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Olt luni 16 aprilie 2017, până la ora 16.
 6. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ este disponibilă pe site-ul M.E.N.
 7. Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în etapa de pretransfer.
 8. Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de pretransfer.
 9. Adeverință statut post cadru didactic(se completează de unitatea de unde se transferă cadrul didactic).
 10. Modele cereri adresate I.Ș.J. Olt și unității de învățământ primitoare. Perioada de depunere a dosarelor: 3-5 aprilie și 11-12 aprilie 2018 în intervalul orar 9,00-15,00. Stabilirea punctajului dosarului se va realiza în baza fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 11. Inspecțiile la clasă/ probele practice vor fi planificate în perioada 13-26 aprilie 2018 și postate în cadrul acestui subiect. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos : a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

...cititi mai departe.

Competitia nationala „Scoala Altfel”-regulament si detalii de participare

In atentia directorilor/consilierilor educativi din unitatile scolare

MEN organizeaza competitia nationala „Scoala Altfel” si in acest sens rog directorii, sa disemineze informatiile catre cadarele didactice care doresc sa participe la competitive. Toate detaliile sunt in atasament.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Tabara nationala de prim ajutor,20-25 august 2018, Caprioara, Deva

In atentia directorilor/cadrelor didactice/consilierilor educativi

DJST Hunedoara va invita, sa promovati aceasta tabara in randul elevilor si cadrelor didactice si sa diseminati, informatiile din atasament.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic- 2018

 1. OMEN nr. 3913 din 07.06.2018 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursurilor organizate la nivel judetean(Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat ș.a.).
 2. Structura anului școlar 2018-2019.
 3. Ordinul M.E.N. nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019.
 4. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic)
 5. Calendarul mobilităţii personalului didactic, actualizat cf. OMEN nr. 3017/08.01.2018.
 6. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 7. Adresa 116/DGISSEP/23.01.2018 privind disciplinele opționale.

...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro