Descentralizare și management instituțional

Repartizarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2017-2018

  1.  Model de cerere tip pentru încadrarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2016-2017. Perioada de depunere a dosarelor la unităţile de învăţământ şi la I.Ş.J. Olt – 1 şi 4 septembrie 2017.

...cititi mai departe.

P.O.11.09_Numirea, în anul școlar 2017 – 2018, prin detașare în interesul învățământului în funcțiile de director/ director adjunct din unitățile de învățământ, rămase vacante după concurs

Documente atasate acestui articol:

Erasmus+ – rezultate selecție 2017

ANPCDEFP publică rezultatele selecției proiectelor din cadrul programului Erasmus+ pentru pentru candidaturile depuse la termenul limită 2 februarie 2017, proiecte de mobilitate – acțiunea cheie 1; pentru candidaturile depuse la termenul limită 29 martie 2017 (doar proiecte de parteneriat strategic – acțiunea cheie 2 – pentru toate sectoarele, cu excepţia sectorului tineret):

...cititi mai departe.

Repartizare elevi pentru tabara sociala, Caciulata – Calimanesti

In atentia cadrelor didactice -prof. insotitori

Cele 3 grupuri vor fi constiuite astfel :

prof. insotitor Pandele Camelia -12 elevi ( 4- din Sc.Gim. Gh.Popescu Margineni si 7 -Sc. Gim. Perieti, 1- Sc. Gim. Movileni)

...cititi mai departe.

Tabara sociala Caciulata,Calimanesti-anunt plecare

In atentia directorului/consilierului educativ din unitate

Va rog, sa anuntati elevii selectati pentru tabara sociala, sa fie prezenti pe data de 29 iulie 2017 ,ora 8.00 la sediul DGASPC sin Slatina, strada Draganesti, nr. 2. La fel si cadrele didactice insotitoare.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2017

Rezultatele finale după contestaţii ale candidaţilor participanţi la concurs, au fost afişate la adresa http://titularizare.edu.ro/. Pentru judeţul Olt, lista candidaţilor care pot participa la etapele următoare ale mobilităţii de personal, poate fi descărcată în format pdf de aici. Repartizarea candidaţilor având minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată(postate la pct. 11), la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va desfășura în data de 26 iulie 2017, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt, începând cu ora 9,00. Candidații rămași nerepartizați pot participa la ședințele publice  organizate de ISJ, începând cu data de 28 august 2017. Rezultatele obţinute de candidaţii participanţi la proba scrisă. Eventualele contestaţii se pot depune la ISJ Olt(comp. manag. res. umane) în data de 18 iulie 2017, până la ora 21,00 şi respectiv în data de 19 iulie 2017 până la ora 15,00. Anunţ referitor la admiterea contestaţiei. Sesizarea eventualelor nereguli sau a disfuncţionalităţilor din cadrul concursului se poate face la telverde naţional 0800801100 sau la adresa http://www.educatiepentruviitor.edu.ro. Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la proba scrisă din 12 iulie 2017. Repartizarea pe  centre, săli  şi discipline de concurs a candidaților admiși la proba scrisă. Obs. Candidaţii cu fişă validă condiţionat, pot participa la proba scrisă din 12 iulie 2017 numai dacă prezintă, până la intrarea în sală, documentele de studii solicitate(adeverinţă care certifică reultatele de la licenţă/disertaţie şi modulul de pregătire psihopedagogică, cel puţin nivelul I). PROCEDURA NR. 34848/29.06.2017 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2017. Lista disciplinelor de concurs şi arondarea la centrele de concurs. Fișele de evaluare a lecțiilor din cadrul inspecției speciale la clasă și fișele de evaluare a probelor practice din cadrul concursului. Profesorii evaluatori vor completa o declarație tip care va fi transmisă la I.Ș.J. Olt odată cu fișele de evaluare. După completarea datelor din fișă, semnarea de către profesorii evaluatori, fișa va primi număr de înregistrare la unitatea de învățământ organizatoare și va fi semnată pentru conformitate de către directorul unității. Fișele vor fi aduse la I.Ș.J. cel mai târziu in data de 30 iunie 2017. Planificarea inspecțiilor speciale la clasă și planificarea probelor practice din cadrul concursului.  Anunţ privind programul de validare a fişei de înscriere. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate publicate pentru concurs poate fi consultată aici sau poate fi descarcată în format pdf(posturi/catedre titularizabile şi posturi/catedre netitularizabile). Model cerere înscriere la concurs. Model declaraţie pe proprie răspundere. Model

...cititi mai departe.

„Tinerii dezbat” – faza națională, Piatra Neamț, 2017 – rezultate

La Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii Dezbat”, a cărei fază națională a avut loc la Piatra Neamț în perioada 10-15 iulie 2017, echipajele din județul Olt au obținut următoarele premii:

...cititi mai departe.

Elevii selectati in tabara sociala 2017

In atentia directorilor din Perieti, Izbiceni, Izvoarele, Ganeasa, Optasi – Magura, Margineni Slobozia

Va rog, sa-i anuntati pe elevii selectati pentru a participala tabara sociala care se va organiza in perioada 29 iulie-3 august 2017 , la Caciulata-Calimanesti, precum si pe profesorii insotitori.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie on-line, CNEME, seria a 12-a

Documente atasate acestui articol:

Săptămâna Europeană a Mobilității (SEM)

În fiecare an, în perioada 16 – 22 septembrie se desfășoară S.E.M., o campanie care privește mobilitatea urbană durabilă, organizată cu sprijinul Comisiei Europene și are ca scop încurajarea autorităților locale de a introduce și promova măsuri sustenabile de transport, promovarea unei atitudini practice a cetățenilor de a utiliza surse regenerabile ca alternativă la cele clasice.

...cititi mai departe.

colaborare-fundatia-terre-des-hommes

colaborare-fundatia-terre-des-hommes

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro