Descentralizare și management instituțional

Termen limita pentru inspectiile curente si speciale de la gradele didactice I si II

Termenul limita pentru efectuarea inspectiilor curente si speciale de la gradele didactice I si II, in anul scolar 2017-2018, este 31 MAI 2018.                                     Atasam acestui articol si modelele de rapoarte scrise si fise de evaluare ce trebuie completate in cadrul inspectiilor curente si speciale de la aceste grade didactice.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Olimpiada „Tinerii dezbat” 2018 – faza județeană

Faza județeană a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, 2018, va avea loc în zilele de 25 și 26 mai 2018 la Colegiul Național „Ion Minulescu”, Slatina.

...cititi mai departe.

Concursul de acordare a gradațiilor de merit- sesiunea 2018

Anunț privind repartizarea numărului de locuri pe categorii de personal și pe discipline/domenii pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2018. Fise de evaluare în vederea acordării gradației de merit pentru: a) Profesori;  b) Învățători; c) Educatoare; d) Maistri instructori; e) Înv. special; f) Înv. vocațional-arte; g) Personal de conducere, îndrumare și control; h) Profesori palate și cluburi

...cititi mai departe.

Festivalul rural de teatru zona Bobicesti, 18 mai 2018

Documente atasate acestui articol:

Festival de teatru rural, zona Corabia,Giuvarasti,4 iunie 2018

Documente atasate acestui articol:

Concurs judetean Laptele-un aliment sanatos, anexe de completat noi

Buna ziua! In atentia doamnelor si domnilor directori de la unitatile scolare care au organizat concursul in  mai 2018

Va rog, sa ignorati primul model de anexa atasat si sa completati ,cele 2 anexe pe care le gasiti in acest e-mail, primate de la CJ Olt.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Euro Quiz – 2018 – modificarea calendarului competiției

Noul calendar al competiției:

Înscriere: până pe 25 mai 2018

Concurs online: 7 iunie 2018

Finala la sediul Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti: 14 iunie 2018

...cititi mai departe.

Modificare ora -cerc ped. Consilieri educativi,zona Slatina

In atentia directorilor/ consilierilor educativi din zona Slatina

Miine,16 mai 2018, activitatea ce va avea loc la CN Radu Greceanu Slatina, va incepe la ora 13.00. Va rog, sa diseminati informatia catre consilierii educativi!

...cititi mai departe.

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2018

  1. Graficul de desfășurare a inspecțiilor la clasă/ probelor practice din cadrul concursului național, sesiunea 2018. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos : a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori, înregistrate și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt. Se vor transmite de asemenea și declarațiile privind compatibilitatea celor doi evaluatori(o singură dată) .
  2. Repartizarea disciplinelor pe centre de concurs, pentru proba scrisă a concursului din 11 iulie 2018.
  3. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor putea valida înscrierea numai după depunerea documentelor lipsă. Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, va avea loc în perioada  7-8 mai 2018(în intervalul orar 9,00- 15,00) respectiv 5-9 iulie 2018 pentru absolvenții promoției 2018. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Afisarea planificării inspecțiilor speciale la clasă și a probelor practice va avea loc în data de 09 mai 2018, după ora 19,00.
  4. Lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concurs.
  5. Lista posturilor netitularizabile. Erată: postul de Învățător de la Șc. nr.1 Balș(cod 1469) nu este disponibil, fiind ocupat în etapa de transfer pentru restrângere de activitate- sesiunea 2018.
  6. Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii). Model declaraţie pe proprie răspundere.  Fisa de înscriere la concurs. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Dosarele se depun la I.Ș.J. Olt în perioada 23 aprilie-3 mai 2018, după următorul orar: Luni, marți și joi: 9,00- 15,00; Miercuri și vineri: 9,00- 14,00.
  7. Precizări metodologice privind desfășurarea concursului.

...cititi mai departe.

Concurs judetean Cantecele copiilor

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro