Descentralizare și management instituțional

Proiect national „Scoala sigurantei-Tedi”-pentru elevii de clasa I

In atentia directorilor/invatatorilor

In atasament gasiti informatiile despre acest proiect national, care se implementeaza si anul acesta in baza protocolului cu MEN.

...cititi mai departe.

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor prin şedinţe publice pe parcursul anului şcolar 2018-2019

Începând cu data de 14.09.2018, în fiecare zi de vineri, începând cu ora 11,00, comisia de mobilitate a I.Ş.J. Olt organizează şedinţe de repartizare a posturilor didactice disponibile şi afişate în ziua precedentă conform listei care poate fi vizualizată aici

...cititi mai departe.

Planificare activitati „Educatie juridica”, 8-12.10.2018

In atentia directorilor/consilierilor educativi

In perioada 8-12.10.2018, se vor desfasura activitati de educatie juridica in urmatoarele unitati scolare:

...cititi mai departe.

Consfatuirea judeteana a coordonatorilor de proiecte si programe educative

In atentia directorilor/coordonatorilor de proiecte si programe educative (consilierilor educativi) si responsabililor  cercurilor pedagogice

Pe data de 28 septembrie , ora 12.30, se va desfasura consfatuirea consilierilor educativi din unitatile de invatamant din judet, in amfiteatrul CN „Ion Minulescu” Slatina. Rog directorii, sa asigure suplinirea in aceasta zi , pentru ca cei care sunt consilieri educativi/responsabili de cerc pedagogic, sa fie prezenti la activitate!

...cititi mai departe.

Precizari inscriere – gradele didactice I si II (an scolar 2018-2019)

Cererile de preinscriere si dosarele de inscriere la examenele de obtinere a gradelor didactice I si II se depun la nivelul unitatilor de invatamant unde functioneaza candidatii, in perioada 01-31 octombrie 2018, dupa care se aduc la sediul I.S.J. Olt, la inceputul lunii noiembrie 2018, conform unei programari pe care o veti primi in timp util.
Modele de cereri de preinscriere, precum si actele necesare completarii dosarelor de inscriere vor fi afisate pe site-ul inspectoratului si vor fi trimise pe mail-ul scolilor la sfarsitul acestei luni.

...cititi mai departe.

Proiect national „ABC-ul emotiilor”, implementat la clasele I, II, 2018-2019.

In atentia directorilor/directorilor adjuncti/invatatorilor de la clasele I si a-II-a

In anul scolar 2018-2019, CPECA Olt, prin intermediul cadrelor didactice interesate de a nivel primar, va implementa proiectul national ABC-ul emotiilor, care cuprinde 5 teme. Cadrele didactice interesate se vor putea inscribe incepand cu luna octombrie la sediul CPECA Olt, prin contactarea d-nei coordonator de proiect, Piringa Lavinia-Mariana, tel. 0249411177sau e-mail: cpeca.olt@ana.gov.ro.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Proiect naţional ,,Cum să creştem sănătoşi”

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Pitesti – Conversie profesionala „Educatie Tehnologica” + programe de formare continua

Documente atasate acestui articol:

Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic- 2018

 1. OMEN NR. 4827/2018.
 2. OMEN nr. 4445/2018.
 3. OUG nr.9/2018.
 4. O.M.E.N. nr. 4165/24.07.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, planului de încadrare și încadrarea în regim de plata cu ora ale personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar.
 5. Precizările nr. 34072/06.07.2018 privind încadrarea în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic din unitățile de învățământ cu profil tehnologic.
 6. OMEN nr. 3913 din 07.06.2018 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursurilor organizate la nivel judetean(Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat ș.a.).
 7. Structura anului școlar 2018-2019.
 8. Ordinul M.E.N. nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019.
 9. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic)
 10. Calendarul mobilităţii personalului didactic, actualizat cf. OMEN nr. 3017/08.01.2018.
 11. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 12. Adresa 116/DGISSEP/23.01.2018 privind disciplinele opționale.

...cititi mai departe.

Programul mondial „World`s Largest Lesson, 24.09-20.11.2018

In atentia directorilor/directorilor adjuncti/cadrelor ddidactice/dirigintilor

In perioada mentionata, va rog sa sustineti in unitatile dvs. scolare , una sau mai multe lectii pe tematica celor 17 obiective. In urma sustinerii activitatii/lor, veti putea incarca dovezi ale activitatii/lor la adresa mentionata in adresa, iar pana la data de 7 decembrie 2018,  veti trimite la ISJ la d-na inspector, Luminita Floricel, un raport al activitatii/lor desfasurate, precum si imagini ale activitatii:( denumire unitate scolara, data actvitatii,profesorul, clasa, nr. elevi,obiectivul promovat, scurta descriere a activitatii desfasurate,plus 2-3 imagini, ).

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro