Învăţământ profesional şi tehnic

Consfătuiri Tehnologii

În atenția domnilor directori/directori adjuncți ai liceelor tehnologice, corpului de metodiști și membrilor consiliului consultativ al compartimentului ÎPT: atașat aveți Adresa privitoare la consfătuirile din compartimentul Tehnologii. Pentru cadrele didactice care predau disciplina EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, informațiile vor fi diseminate de către metodiștii de EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ!!!
Inspector școlar pentru ÎPT,
Vera Georgeta RACHINA

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Concursul FLORIN VASILESCU

În perioada 24-27 mai 2018 se va desfășura ediția aniversară a Concursului de știință și tehnică FLORIN VASILESCU, la Călărași. Detalii despre concurs aveți în documentul atașat. Succes participanților!

...cititi mai departe.

PLAI REVIZUIT 2017-2025

Prezentul material este valabil până la publicarea PLAI FINAL 2017-2025.

Documente atasate acestui articol:

Notă la Anexa 11 (compartiment ÎPT) a Graficului de monitorizare și control a IȘJ Olt

CERCURI PEDAGOGICE ”TEHNOLOGII”_SEM I 2017-2018

În perioada 20-24 noiembrie 2017 se vor desfășura cercurile metodic-științifice pentru aria curriculară ”Tehnologii”. Programul se găsește în articolul atașat.

...cititi mai departe.

Calendar pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional

În vederea informării unităților școlare care școlarizează învățământ profesional și învățământ dual cât și pentru informarea operatorilor economici privind posibilitatea de solicitare a școlarizării în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019 se publică OMEN 5360/2017 referitor la Calendarul pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și învățământul profesional.

...cititi mai departe.

Evaluare activitate membri Consiliu Consultativ al compartimentului ”Tehnologii” pentru anul școlar 2016-2017

Evaluare activitate metodiști pt. anul școlar 2016-2017 la compartimentul ”Tehnologii”

Grafic monitorizare Învățământ profesional și Tehnic

Consfătuiri județene la disciplina Educație Tehnologică

Toți colegii profesori care predau disciplina Educație Tehnologică la nivelul județului Olt, trebuie să participe la consfătuirile care vor avea loc în ziua de joi 28 septembrie, orele 17,00, în Clubul Colegiului Tehnic Metalurgic Slatina. Tema – Precizări privind aplicarea noii programe școlare de Educație Tehnologică la clasa a V-a. PREZENȚA OBLIGATORIE!

...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro