Articole scrise de ‘Inspector resurse umane’

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2018

 1. Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, va avea loc în perioada  7-8 mai 2018 respectiv 5-9 iulie 2018 pentru absolvenții promoției 2018. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Afisarea planificării inspecțiilor speciale la clasă și a probelor practice va avea loc în data de 09 mai 2018.
 2. Lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concurs.
 3. Lista posturilor netitularizabile.
 4. Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii). Model declaraţie pe proprie răspundere.  Fisa de înscriere la concurs. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Dosarele se depun la I.Ș.J. Olt în perioada 23 aprilie-3 mai 2018, după următorul orar: Luni, marți și joi: 9,00- 15,00; Miercuri și vineri: 9,00- 14,00.
 5. Precizări metodologice privind desfășurarea concursului.

...cititi mai departe.

REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR

În urma analizei contestațiilor depuse la Inspectoratul Școlar Județean Olt,

în  ședința Consiliului de Administrație din data 18.04.2018, s-au obținut următoarele rezultate:

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2018

 1. Lista posturilor didactice/ catedrelor disponibile(cu excepția celor cu statut rezervat) și lista posturilor titularizabile.
 2. Lista punctajelor finale, după soluționarea contestațiilor.
 3. Modele ale documentelor redactate la nivelul unităților de învățământ în vederea eliberării acordului de pretransfer.
 4. Planificarea inspecțiilor/probelor practice(conține date în curs de actualizare).
 5. Lista punctajelor cadrelor didactice titulare care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. Eventualele contestații asupra punctajelor acordate se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Olt luni 16 aprilie 2017, până la ora 16.
 6. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ este disponibilă pe site-ul M.E.N.
 7. Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în etapa de pretransfer.
 8. Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de pretransfer.
 9. Adeverință statut post cadru didactic(se completează de unitatea de unde se transferă cadrul didactic).
 10. Modele cereri adresate I.Ș.J. Olt și unității de învățământ primitoare. Perioada de depunere a dosarelor: 3-5 aprilie și 11-12 aprilie 2018 în intervalul orar 9,00-15,00. Stabilirea punctajului dosarului se va realiza în baza fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 11. Inspecțiile la clasă/ probele practice vor fi planificate în perioada 13-26 aprilie 2018 și postate în cadrul acestui subiect. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos : a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

...cititi mai departe.

Titularizare în baza art. 253 din Legea nr.1/2011, sesiunea 2018

 1. Ședința publică de repartizare se va desfășura în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt luni 16 aprilie 2018, începând cu ora 12,00.
 2. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile este disponibilă pe site-ul M.E.N.
 3. Model cerere + acte dosar.  Perioada de depunere a dosarelor: 3-5 aprilie și 11-12 aprilie 2018 în intervalul orar 9,00-15,00.
 4. Precizări privind desfășurarea acțiunilor etapei.

...cititi mai departe.

DETAŞAREA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Aspectele metodologice privitoare la detaşarea personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar, în anul școlar 2018-2019;

Calendarul mișcării de detașare în anul școlar 2018-2019;

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2018

 1. Ședința publică de soluționare a cererilor de transfer pentru restrângere de activitate va avea loc marți 27 martie 2018, începând cu ora 10,00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt.
 2. Lista punctajelor rezultate în urma evaluării dosarelor depuse. Eventualele contestații se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Olt în zilele de 12 și 13 martie 2018, până la ora 16,00.
 3. Planificarea inspecțiilor și a probelor practice.
 4. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile în etapa de transfer pentru restrângere de activitate a fost publicată pe site-ul MEN sau lista în format pdf.
 5. Lista condițiilor specifice stabilite la nivelul unităților de învățământ pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor disponibile în etapa de transfer pentru restrângere de activitate.
 6. Lista cadrelor didactice afectate de restrângere de activitate începând cu 01.09.2018.
 7. Modele documente întocmite la nivelul unității de învățământ privind eliberarea acordului de transfer. Se completează la nivelul unităților de învățământ care au publicat posturi pentru care este necesar acordul consiliului de administrație al unității.
 8. Modele cereri adresate ISJ Olt si unităților de învățământ(pentru obținerea acordului de transfer, necesar numai în cazul posturilor publicate pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ). Dosarele se vor depune la ISJ Olt în perioada 7-9 martie 2018 iar la unitățile de învățământ unde se dorește transferul(cf. mențiunii anterioare) în perioada 14-19 martie 2018. Stabilirea punctajului dosarului se va realiza în baza fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 9. Precizări metodologice referitoare la organizarea și desfășurarea etapei de transfer pentru restrângere de activitate(extras din O.M.E.N. nr. 5485/2017, cu modificările și completările ulterioare).
 10. Inspecțiile la clasă/ probele practice vor fi planificate în perioada 12-19 martie 2018. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos :    a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

...cititi mai departe.

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

Calendarul acestei etape poate fi descărcat de aici

Cerere tip pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018 – 2019

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic- 2018

 1. Structura anului școlar 2018-2019.
 2. Ordinul M.E.N. nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019.
 3. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic)
 4. Calendarul mobilităţii personalului didactic, actualizat cf. OMEN nr. 3017/08.01.2018.
 5. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 6. Adresa 116/DGISSEP/23.01.2018 privind disciplinele opționale.

...cititi mai departe.

Completarea/ întregirea prin transfer a normei didactice a personalului didactic titular- sesiunea 2018

 1. Ședința publică de soluționare a cererilor de completare a normei didactice pentru personalul didactic titular se va desfășura marți 06 martie 2018, începând cu ora 10,00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt.
 2. Lista catedrelor disponibile pentru etapa de completare a normei didactice(conține date în curs de actualizare).
 3. Ca urmare a suspendării cursurilor în perioada 26 februarie-2 martie 2018, inspecțiile la clasă/probele practice/orale au fost reprogramate, conform graficului anexatDupă susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

A. La nivelul unităţii de învăţământ unde este titular cadrul didactic solicitant.

 • Model cerere completare normă adresată conducerii unităţii de învăţământ(termen de depunere 26 ianuarie 2018).
 • Model cerere întregire normă adresată conducerii unităţii de învăţământ unde se întregeşte catedra(termen de depunere 26 ianuarie 2018).

B. La nivelul I.Ş.J. Olt.

Depunerea dosarelor se desfășoară după următorul program: joi 22 februarie(9,00-16,00) și vineri 23 februarie(8,30-14,00).

...cititi mai departe.

Menţinerea ca titulari peste vârsta de pensionare- 2018

Contestațiile privind menținerea în activitate se pot depune în zilele de 6 și 7 februarie 2018 iar soluționarea lor va avea loc în data de 9 februarie 2018.

...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro