DEFINITIVAT-2016_Cursuri gratuite de pregătire: 27 iunie-1 iulie

Către
Toate unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din județul Olt

În atenția
• Doamnei/ Domnului Director
• Cadrelor didactice înscrise la Examenul Național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016

...cititi mai departe.

DEFINITIVAT- 2016_ Validarea finală a dosarelor: 27-29 iunie

Către toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personaliate juridică din judeţul Olt

In atenţia
– Doamnei/Domnului Director
– Candidaţilor înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2016

...cititi mai departe.

Apelul pentru selectia cadrelor didactice in comisiile nationale de specialitate

Documente atasate acestui articol:

Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic- 2016

  1. În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Adresa MENCS nr. 9206/2016 privind completarea fişei de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar începând cu anul şcolar 2016-2017.
  2. Metodologia– cadru  şi calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la O.M.E.C.S. nr. 5559/27.10.2015.
  3. Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016.
  4. Calendarul  privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la O.M.E.C.S. nr. 5559/27.10.2015(în format excel).
  5. Propunerile de planuri-cadru în învăţământul gimnazial pot fi consultate la adresa  http://www.ise.ro/consultare-publica-propuneri-de-plan-cadru-pentru-clasele-v-vii

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

COMUNICAT DE PRESĂ privind rezultatele obținute la Proba A) a examenului de bacalaureat național 2016, sesiunea iunie – iulie 2016

Documente atasate acestui articol:

DEFINITIVAT-2016_Completare dosare: 21-24 iunie 2016

Documente atasate acestui articol:

Simpozion judetean al profesorilor de religie-ediția a-VII-a

Documente atasate acestui articol:

Nota – completare registrul matricol

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Pitesti, filiala Slatina – programarea examenului de obtinere a gradului didactic II, sesiunea 2016 (invatamant primar si prescolar)

Documente atasate acestui articol:

Universitatea din Pitesti – pregatire pentru examenul de obtinere a gradului didactic II, sesiunea 2016 (invatatori si educatoare)

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro