Concurs directori_Rezultate 20.07.2017

Documente atasate acestui articol:

Concurs directori_Rezulate proba de interviu_Comisia 6

Documente atasate acestui articol:

Concurs directori_Rezultate evaluare CV

Documente atasate acestui articol:

Anunț_Concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Având în vedere prevederile art. 15 alin (1) b) – analiza curriculumului vitae al candidaţilor realizată de comisia de concurs, în plenul ei, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 3, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae – candidații NU vor participa la proba de evaluare a CV.

...cititi mai departe.

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2017

Rezultatele obţinute de candidaţii participanţi la proba scrisă. Eventualele contestaţii se pot depune la ISJ Olt(comp. manag. res. umane) în data de 18 iulie 2017, până la ora 21,00 şi respectiv în data de 19 iulie 2017 până la ora 15,00. Anunţ referitor la admiterea contestaţiei. Sesizarea eventualelor nereguli sau a disfuncţionalităţilor din cadrul concursului se poate face la telverde naţional 0800801100 sau la adresa http://www.educatiepentruviitor.edu.ro. Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la proba scrisă din 12 iulie 2017. Repartizarea pe  centre, săli  şi discipline de concurs a candidaților admiși la proba scrisă. Obs. Candidaţii cu fişă validă condiţionat, pot participa la proba scrisă din 12 iulie 2017 numai dacă prezintă, până la intrarea în sală, documentele de studii solicitate(adeverinţă care certifică reultatele de la licenţă/disertaţie şi modulul de pregătire psihopedagogică, cel puţin nivelul I). PROCEDURA NR. 34848/29.06.2017 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2017. Lista disciplinelor de concurs şi arondarea la centrele de concurs. Fișele de evaluare a lecțiilor din cadrul inspecției speciale la clasă și fișele de evaluare a probelor practice din cadrul concursului. Profesorii evaluatori vor completa o declarație tip care va fi transmisă la I.Ș.J. Olt odată cu fișele de evaluare. După completarea datelor din fișă, semnarea de către profesorii evaluatori, fișa va primi număr de înregistrare la unitatea de învățământ organizatoare și va fi semnată pentru conformitate de către directorul unității. Fișele vor fi aduse la I.Ș.J. cel mai târziu in data de 30 iunie 2017. Planificarea inspecțiilor speciale la clasă și planificarea probelor practice din cadrul concursului.  Anunţ privind programul de validare a fişei de înscriere. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate publicate pentru concurs poate fi consultată aici sau poate fi descarcată în format pdf(posturi/catedre titularizabile şi posturi/catedre netitularizabile). Model cerere înscriere la concurs. Model declaraţie pe proprie răspundere. Model fişa înscriere la concurs. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Precizări

...cititi mai departe.

Graficul desfășurării probelor de evaluare a CV și de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt

Documente atasate acestui articol:

„Tinerii dezbat” – faza națională, Piatra Neamț, 2017 – rezultate

La Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii Dezbat”, a cărei fază națională a avut loc la Piatra Neamț în perioada 10-15 iulie 2017, echipajele din județul Olt au obținut următoarele premii:

...cititi mai departe.

CONCURS DIRECTORI – Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării probei scrise

Documente atasate acestui articol:

NOTĂ REFERITOARE LA COMPLETAREA PROCEDURII OPERAȚIONALE 17.09 privind organizarea și desfășurarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt

Documente atasate acestui articol:

CONCURS DIRECTORI-Anunţ tragere la sorţi a supraveghetorilor

Tragerea la sorţi în vederea selecţiei supraveghetorilor pentru proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, va avea loc în data de 16 iulie 2017, ora 18.00 la Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina în laboratorul de fizică, în plenul comisiei de organizare a concursului şi în prezenţa membrilor din comisiile de concurs, reprezentanţilor sindicatelor, presei, asociaţiilor de părinţi, organizaţiilor patronale judeţene şi structurilor reprezentative ale elevilor.

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

colaborare-fundatia-terre-des-hommes

colaborare-fundatia-terre-des-hommes

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro